Tag Archives: Ashaninca

Ashaninca

Ashaninca este o populaţie amerindiană din pădurea amazoniană, locuind în regiunea piemontană a Anzilor din centrul şi sudul statului Peru. Unii reprezentanţi ai săi se întâlnesc şi în Brazilia, până la Acre (circa 100.000 de persoane). Ashaninca sau arawakii subandini constituie ramura occidentală a vastei familii lingvistice arawak. Cele cinci subansambluri principale ale lor sunt: yanesha, ashaninka (propriu-zişi), nomatsiguenga, matsiguenga şi yineru. Ashaninka Yanesha, din nord-vest, marcaţi de vechi imbricări cu alte grupuri etnice învecinate preincaşe şi incaşe, şi yineru, din nord-est, care de multă vreme au strânse legături cu vecinii lor pano, se deosebesc, prin limbă şi prin caracteristicile …

Read More »