Tag Archives: Arhiv filologic. Spice pentru limba română de B.P. Hasdeu

Arhiv filologic. Spice pentru limba română, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Frânturile de texte excerptate din cele trei opere ale lui Varlaam şi Dosoftei au fost tipărite în „Columna lui Traian” din 1870, începând cu nr. 10, din 2 aprilie şi terminând cu nr. 61, din 21 decembrie. În numerele 54, 58 şi 61 ale revistei, denumirea rubricii, Arhiv filologic, este înlocuită cu Filologia. Titlul propriu-zis, Spice pentru limba română, a rămas neschimbat. În normele de transcriere folosite de Hasdeu pentru textele vechi am intervenit cu următoarele modificări: am eliminat pe -u final (l-am menţinut ca -u în diftongi descendenţi la finală: au, Dumnezeu, eu, sau etc.); am suprimat semnul scurtimii …

Read More »