Tag Archives: Agricultură

Agricultura în Dacia romană

Deşi în antichitate Dacia era cunoscută mai întâi ca o provincie bogată în aur şi în alte minerale, economia ei de bază a constituit-o însă agricultura şi păstoritul. Avem puţine documente arheologice rămase în legătură cu această principală ramură de producţie. Progresul tehnicii agricole, producţia de cereale, creşterea vitelor şi pomicultura, precum şi dezvoltarea unor alte relaţii agrare de tip sclavagist, au fost determinate în Dacia de noua orânduire a formei de exploatare, introdusă odată cu cucerirea provinciei. Dezvoltarea ulterioară a formelor de proprietate funciară a avut o influenţă determinantă. Tot pământul Daciei fiind considerat ca pradă a poporului roman …

Read More »