Tadjici

Tadjicii sunt o populaţie stabilită în principal în Tadjikistan şi nord-estul Afganistanului. Este reprezentată de asemenea în Uzbekistanul Central şi marginal, în Kazahstan (extremitatea sudică). China (Xinjiang) şi estul Iranului (circa 11 milioane de persoane).

Câmpiile agricole irigate din partea de est şi centrală a Transoxianci şi din nord-estul Afghanistanului, împreună cu piemonturile şi munţii cu înălţimi mijlocii din aceste două regiuni alcătuiesc inima ţinutului tadjik. Unul dintre popoarele cele mai rurale din Asia Centrală, tadjicii sunt musulmani sunniţi, cu minorităţi şiite.

Limba tadjikă (cu numeroase dialecte) aparţine familiei iraniene. Împrumuturile din limbile turcite o deosebesc de persană.

Tadjici şi uzbeci

În urma proceselor de turcizare din Asia Centrală, proporţia turcofonilor sedentari (agricultori şi orăşeni) a crescut fără încetare începând din secolul al XV-lea până în secolul al XIX-lea. Prin urmare, tadjicii nu sunt singurii sedentari (şi nu pot fi echivalaţi cu „sarţii”, termen folosit în epoca ţaristă pentru a desemna diferitele populaţii sedentare, fie ele iranofone sau lurcofonc).

În secolele XVIII-XIX s-a produs chiar o anumită simbioză tadjico-uzbecă pe fondul bilingvismului, care s-a destrămat în cursul secolului al XX-lea, când a avut loc o reafirmare a identităţilor respective.

În prezent, naţionalismul antiturcic predomină la tadjici, iar în acelaşi timp tadjica/persana, care până în anii 1920 a fost limba folosită în administraţie şi în cultură în Transoxiana, continuă să se bucure de un mare prestigiu în rândul turcofonilor.

Istoric

Societatea tadjică s-a format pornind de la fondul persanofon din Transoxiana, factorii etnogenezei sale fiind islamizarea, înlocuirea limbilor vorbite în Sogdiana şi Bactriana cu persana clasică iar apoi cu o limbă nouă, neoiraniană (tadjika), turcirea şi ulterior formarea statului afghan şi cucerirea rusească a Transoxianei.

Apăruţi ca entitate distinctă după dispariţia marilor state conduse de dinastii iranofone din regiune, tadjicii nu au avut niciodată, cu excepţia câtorva principate de munteni, o identitate politică, până la formarea Tadjikistanului sovietic în 1929.

În 1991 acesta a devenit independent. Un război civil i-a opus în anul 1992 pe „islamişti” şi „democraţi” puterii postsovietice, făcând aproape 100.000 de victime şi 500.000 de refugiaţi.

În ciuda negocierilor impuse de Rusia (neliniştită de permeabilitatea graniţei tadjico-afghane pentru fundamentalism) şi a încheierii unui acord de pace în decembrie 1997, în ţinut continuă să domnească haosul.

În Afghanistan, forţele, îndeosebi tadjice, ale comandantului Massud (şi ale aliaţilor săi) au opus rezistenţă talibanilor pashtun care au ocupat Kabulul în 1996. În Uzbekistan, revendicările tadjice sunt în principal de ordin cultural.

Denumire: todjik.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …