Tabarasan

Tabarasan este o populaţie din Daghestan (Federaţia Rusă) (în jur de 100.000 de persoane).

Ocupaţiile tradiţionale sunt agricultura şi creşterea vitelor (oi, capre). Casele, din piatră, au cel puţin două niveluri, camerele de locuit aflându-se la etaj. Meşteşugăritul este reprezentat în principal de olărit şi de ţesutul covoarelor.

Organizarea socială are la bază o uniune patrilineară sătească, administrată după datini de bătrânii satului. Familia este în esenţă restrânsă, structura clanică rămânând foarte importantă.

Islamul sunnit nu a făcut să dispară toate credinţele vechi, nici sărbătorile agrare (cum ar fi sărbătoarea primei brazde de plug) şi nici cultele închinate focului, pietrelor şi arborilor.

Aparţinând familiei caucaziene de nord-est, limba tabarasan se împarte în două dialecte principale. Este întrebuinţată şi rusa.

Arta

Toate uneltele aflate în gospodărie erau împodobite cu motive tradiţionale, ca şi podoabele purtate de femei. Casele aveau decoraţiuni de lemn sculptat. Arta funerară este reprezentată prin morminte cuneiforme.

Istoric

Provenind probabil din Albania caucaziană, tabarasanii au întemeiat două principate şi mai multe uniuni săteşti, anexate de Rusia la începutul secolului al XIX-lea.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …