Swahili

Swahilii sunt o populaţie răspândită în oraşele care mărginesc coasta orientală a Africii, din sudul Somaliei şi până în nordul Mozambicului, trăind îndeosebi în Kenya şi Tanzania.

Au strânse legături cu marea, ocupându-se cu pescuitul şi comerţul maritim, dar şi agricultura de subzistenţă şi plantaţiile (cocotieri, orez, manioc, fructe şi mirodenii) ocupă un loc important în viaţa lor.

În mod tradiţional oraşele lor sunt independente, fiecare dintre ele fiind condus de o clasă aristocratică; islamul (shaf’it, ibadit sau şiit) fiind unul dintre parametrii esenţiali ai identităţii lor.

Limba kiswahili standard, limbă bantu din grupul sabaki, se bazează pe dialectul din Zanzibar (kunguja). Există numeroase dialecte litorale (kimvita din Mombasa, kiamu din Lamu) şi numeroase forme folosite pentru comunicare. În secolul al XIX-lea limba swahili s-a răspândit în ţinuturile din interior, până în Uganda şi Zair.

Cultura

Au valoroase tradiţii arhitecturale (clădiri zidite din blocuri de coral, cu uşi ornamentate) şi în domeniul construcţiilor navale (vase cu pânze specifice, dhow). Literatură abundentă (cronici medievale, epopei, poeme de dragoste), ilustrată astăzi de scriitori ca Shabaan Robert sau Ebrahini Hussein.

Istoric

Societatea swahili a apărut spre sfârşitul primului mileniu al erei noastre, în urma contactului dintre populaţiile africane (bantu eu aporturi cuşitice) şi navigatorii veniţi din zona Golfului Persic.

Bajunii (de pe coasta nordică, cele, „12 triburi” din Mombasa şi shirazii de pe coasta sudică se consideră proveniţi din acest fond străvechi. Societatea swahili a continuat să se metiseze cu alte populaţii africane şi arabe, apoi, începând din secolul al XVIII-lea, cu indienii.

Cele mai multe dintre oraşele swahili au avut o epocă de aur în secolele XIV-XV, apoi puterea lor a slăbit ca urmare a expansiunii populaţiei oronio şi a stabilirii portughezilor în ţinut (secolele XVI-XVII).

Aceştia au fost alungaţi la începutul secolului al XVIII-lea de către omanezi (sultanatul Zanzibar) care dominau comerţul caravanier (fildeş, sclavi, folosiţi mai ales pe plantaţiile de cuişoare din Zanzibar), care au atins apogeul în secolul al XIX-lea, fiind apoi la rândul lor înlăturaţi de britanici.

Islamul constituie astăzi fermentul politic al opoziţiei faţă de cei din interiorul continentului, în cea mai mare parte creştini, privilegiaţi după obţinerea independenţei.

Denumire: souaheli.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …