Sultana Craia

Sultana Craia (17 martie 1948, Mihail Kogălniceanu, judeţul Con­stanţa) - critic literar. Este fiica lui Zisula Craia, aromân din Munţii Pindului stabilit în România în 1938, nepot al poetului Zicu A. Araia, şi a Taisiei, basarabeancă refugiată dincoace de Prut după invazia sovietică din iunie 1940. Craia face şcoala primară şi liceul la Bucureşti, tot aici urmează şi Facultatea de Filologie, luându-şi licenţa în 1971.

Este o vreme redactor la „Livres roumains”, apoi la revista aromânilor, „Deşteptarea”. Mai lucrează, ca redactor-şef adjunct, la „Universul cărţii”, după care se încadrează redactor-cercetător la Biblioteca Naţională. Debutează în „România literară” în 1971, cu articolul Există un baroc românesc? Publică frecvent în „Limbă şi literatură”, „Ramuri”, „Convorbiri literare”, „Luceafărul”, „Revue roumaine”, „Dimândarea” şi „Universul cărţii”.

Craia debutează editorial în 1983, cu eseul Aventura memoriei, consacrat operei lui Zaharia Stancu. Poezia şi proza acestuia sunt examinate fără concesii si complezenţe, dar şi fără durităţi faţă de scăderile, în plan sociologic mai cu seamă, ale ro­manelor scriitorului. Prezentat ca un autor al marilor contraste, Zaharia Stancu este înfăţişat printr-o dublă aspiraţie: „către imund şi către diafan, cu disponibilitate egală pentru lirismul cel mai pur şi pentru pamfletul cel mai truculent”. Tocmai pamfletul exagerat dăunează însă echilibrului artistic al scrierilor sale, coborându-le adesea la nivelul unui stânjenitor parti-pris ideologic. Creaţia lui Zaharia Stancu e definită în general corect, ca izvorând din rememorarea trăirilor anteri­oare, ca „o replică împotriva timpului, un remediu împotriva uitării”.

Propensiunea literaturii române către rustic şi liric face obiectul celei de a doua cărţi scrise de Craia, Orizontul rustic în literatura română (1985). Literatura de gen a celor mai de seamă scriitori români, poeţi şi prozatori, este analizată aici dintr-o perspectivă ce ar putea fi rezumată, fie şi parţial, prin versul lui Lucian Blaga „Eu cred că veşnicia s-a născut la sat”. Craia de­monstrează că, în genere, „înnoirea poeziei româneşti se dezvoltă pe un substrat tradiţional vechi şi foarte vechi. Orice ferment exterior - simbolism, expresionism, suprarealism, ermetism - nu face decât să potenţeze un fond de creativitate generat de o realitate în care orizontul rustic este o dimensiune fundamentală”.

În Feţele oraşului (1988), autoarea urmăreşte „constituirea unor tipologii specifice lumii urbane, succesiunea vârstelor oraşului românesc”, începând de la romanele scrise de Dimitrie Bolintineanu, într-o epocă în care proza era încă în căutarea unui stil, a unei identităţi estetice. Sunt re­marcate copilăria prelungită a scrisului românesc, maturizarea lui înceată. Scriitorii noştri - afirmă Craia - „vor avea aspiraţia personajelor superioare, dar le vor reuşi întotdeauna mai cu seamă personajele detestabile, cel puţin atunci când vor avea o perspectivă maniheistă (şi o vor avea de la Nicolae Filimon până la George Călinescu)”. O altă carte, Vis şi reverie în literatura română (1994), reia teme din Orizontul rustic... şi din Feţele oraşului.

Opera literară

  • Aventura memoriei, Bucureşti, 1983; ediţia (Zaharia Stancu sau Aventura memoriei), Bucureşti, 2003;
  • Orizontul rustic în literatura română, Bucureşti, 1985;
  • Feţele oraşului, Bucureşti, 1988;
  • Vis şi reverie în literatura română, Bucureşti, 1994;
  • Francofonie şi francofilie, 1995;
  • Îngeri, demoni şi muieri, Bucureşti, 1999;
  • Dicţionar de comunicare, Bucureşti, 2001;
  • Tehnici de informare şi comunicare, Bucureşti, 2003.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …