Sterie Diamandi

Sterie Diamandi (22 august 1897, Aminciu-Meţova, Grecia - 11 iunie 1981, Bucureşti) - eseist. Este fiul militantului aromân Vasile Diamandi-Aminceanul.

A urmat şcoala primară în satul natal, apoi Liceul român din Salonic; continuă studiile liceale la Ianina, Bitolia şi Bucureşti. Tot la Bucureşti este student al Facultăţii de Litere şi Filosofie (1919-1922), iar după absolvire funcţionează ca profesor la Turnu Severin (1923-1924), Roman (1924) şi Iaşi, oraş în care predă pedagogia la Şcoala Normală „Vasile Lupu” (1925-1936) şi este, mai mulţi ani, membru în Consiliul municipal. Din 1936 se transferă la Liceul „Aurel Vlaicu” din Bucureşti.

A debutat în 1921 cu note şi recenzii în „Buletinul Institutului de Literatură” al lui Mihail Dragomirescu. Este prezent, de asemenea, cu articole referitoare la aromâni sau articole de cultură în „Anuarul Şcolii Normale «Vasile Lupu»”, „Adevărul”, „Cuvânt dăscălesc” (unde, în 1924 şi 1925, este şi redactor), „Gândul vremii”, „Cuget moldovenesc”, „Minerva”, „Peninsula Balcanică”, „Săgetătorul”, „Porunca vremii”, „Vremea” şi „Vremea şcolii”.

Începând din 1935 Diamandi tipăreşte o serie de cărţi în care probează calităţi incontestabile de analist politic şi de portretist. Galeria oamenilor politici (1935) este o culegere de evocări de tip superior, bazate pe o documentare remarcabilă, în care faptul istoric îşi clarifică semnificaţiile prin raportarea la acţiunile unor mari personalităţi. Personajele acestei diorame sui-generis, Take Ionescu, Ion I.C. Brătianu, Constantin Stere, Nicolae Iorga, Iuliu Maniu sau regele Ferdinand, sunt urmărite în complexitatea propriei individualităţi şi, totodată, în relaţie nemijlocită cu mediul politic sau social.

Caracterizările sunt cel mai adesea pregnante, obiective, precise, chiar emblematice. Şi cărţile care au urmat, Eroii revoluţiei ruse (1937) sau Galeria dictatorilor (1938), au constituit la vremea lor succese de librărie. De data aceasta, interpretarea nu se mai sprijină pe impresii personale şi documente autentice. Autorul face apel la un material informativ bogat, dar greu controlabil, iar judecata proprie îşi selectează argumentele după criterii impresioniste. Totuşi, rezultatele sunt de asemenea notabile.

Figurile celor trei conducători ai revoluţiei bolşevice, Lenin, Troţki şi Stalin, apar aşa cum erau în realitate, iar evenimentele ulterioare au confirmat în bună măsură ipotezele şi intuiţiile lui Diamandi. Acelaşi lucru se poate spune şi despre panorama dictatorilor europeni, Pilsudski, Ataturk, Mussolini, Salazar sau Hitler. Şi aici, creionul care schiţează se dovedeşte sigur. Trăsături fizice, date oferite de analiza psihicului, fapte biografice relevante, nimic nu este uitat, totul este întrebuinţat pentru a se obţine un portret cât mai aproape de realitatea modelului.

Cu Oameni şi aspecte din istoria aromânilor (1940), Diamandi se alătură lui Nicolae Batzaria, Pericle şi Tache Papahagi, adică acelor scriitori care s-au simţit datori, înainte de 1940, să contribuie şi sub aspect literar, şi sub aspect istoric ori etnografic la o cât mai bună cunoaştere a comunităţii din care fac parte.

Fiul lui Dumnezeu. Fiul Omului (I-III, 1942-1943) aduce o schimbare atât în metodă, cât şi în preocupări. Diamandi se arată aici capabil să atribuie cercetării strict ştiinţifice o nouă perspectivă, străbătută de fiorul credinţei. Viaţa lui Iisus şi învăţăturile Sale sunt redescoperite de un comentator care adesea ezită între adevărul Cărţilor Sfinte şi propriile îndoieli. Tentativa se dovedeşte temerară, şi rezultatele o situează între contribuţiile, pe această temă, de neocolit.

Opera literară

  • Galeria oamenilor politici, Bucureşti, 1935; ediţia Bucureşti, 1991;
  • Eroii revoluţiei ruse, Bucureşti, 1937; ediţia Bucureşti, 1938;
  • Galeria dictatorilor, 1938;
  • Oameni şi aspecte din istoria aromânilor, Bucureşti, 1940;
  • Fiul lui Dumnezeu. Fiul Omului, I-III, Bucureşti, 1942-1943;
  • Arca lui Noe, Bucureşti.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …