Ştefania Cristescu-Golopenţia

Ştefania Cristescu-Golopenţia (12 februarie 1908, Craiova - 29 martie 1978, Bucureşti) - etnolog.

După ce în anul 1927 îşi trece examenul de bacalaureat la Liceul „Regina Elisabeta” din Craiova, este studentă la Facultatea de Filosofie şi Litere din Bucureşti, unde obţine, în 1930, licenţa. Între 1930 şi 1932 urmează cursuri de doctorat în sociologie şi filologie cu Dimitrie Gusti şi Ovid Densusianu şi lucrează la Institutul de Statistică.

La sfârşitul anului 1932 pleacă la Paris cu o bursă de studii a statului francez. Urmează cursuri de lingvistică, etnografie şi sociologie cu Marcel Cohen, judeţul Vendryes, Antoine Meillet şi Marcel Mauss la Sorbona, la Ecole Pratique des Hautes Etudes şi la College de France. Obţine în 1934 o diplomă în etnologie la Sorbona.

Revenită în ţară, îşi continuă între 1934 şi 1936 studiile de doctorat şi funcţionează ca bibliotecară la Seminarul de sociologie. Este profesoară de limba şi literatura română la Caransebeş (1936-1938), la licee din Bucureşti (1940-1952), iar după moartea soţului ei, sociologul Anton Golopenţia, la şcoli elementare (1952-1963). Începând din anul 1929 a participat la toate campaniile organizate de Şcoala Sociologică de la Bucureşti. A colaborat la „Arhiva pentru ştiinţa şi reforma socială”, „Sociologie românească” şi „Revista de folclor”.

Între participanţii la cam­paniile monografice iniţiate şi conduse de Dimitrie Gusti, Cristescu-Golopenţia deţine un loc distinct, direcţia cercetărilor sale fiind formulată programatic în Chestionar pentru studiul credinţelor, practicelor şi agenţilor magici în satul românesc (în „Sociologie românească” 4/1936) şi aplicată practic în cartea Gospodăria în credinţele şi riturile magice ale femeilor din Drăguş (Făgăraş) (1940).

Obiectul cărţii îl constituie credinţele şi practicile ma­gice, superstiţioase, cercetate într-un spaţiu bine determinat: gospodăria ţărănească, fiindcă aceasta „nu le hotărăşte astfel [indivizibil] numai întreaga lor activitate economică în cele mai mici amănunte, ci ea determină, pătrunde şi colorează specific şi întreaga gamă a activităţilor spirituale a oamenilor care o servesc”.

Sunt examinate, rând pe rând, cadrul cosmologic, biologic, psihologic şi istoric, diversele manifestări spirituale, credinţele şi riturile magice în legătură cu gospodăria. Spiritualitatea magică a Drăguşului este „atât de viu, de inteligent şi de concret înfăţişată”, iar stilul cercetării este „remarcabil de bine articulat şi de limpede fiind un model de exprimare literară a constatărilor ştiinţifice” (Petru Comarnescu). Parti­cipantă, în 1931, la campania monografică de la Cornova (Basarabia), Cristescu-Golopenţia studiază manifestările magico-religioase.

Descântecele o interesează în măsura în care ele contribuie la conturarea atmosferei spirituale a satului, a ceremonialului magic complex. Este o cercetare remarcabilă, alcătuită dintr-un corpus de texte, prin care se reconstituie, cu o metodologie de mare fineţe, mediul în care se exercită agentul magic. În studiile pe care le-a publicat în reviste şi în volumul, apărut postum, Descântece din Cornova - Basarabia (1984), Cristescu-Golopenţia a adus substanţiale contribuţii la cunoaşterea mitologiei populare, a descântecului ca formă de expresie şi a semnelor şi gesturilor agentului magic, al cărui limbaj „are pentru ţăranul basara­bean ceva din sfinţenia slujbei religioase din biserică”.

Opera literară

  • Gospodăria în credinţele şi riturile magice ale femeilor din Drăguş (Făgăraş), Bucureşti, 1940; ediţia II, îngrijită şi prefaţă de Sanda Golopenţia, Bucureşti, 2002;
  • Credinţe şi rituri magice, Bucureşti, 1944;
  • Descântece din Cornova - Basarabia, Providence (Statele Unite), 1984.

Ediţii

  • Anton Golo­penţia, Ceasul misiunilor reale (Corespondenţă), Bucureşti, 1999.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …