Ştefan Dima

Ştefan Dima (23 noiembrie 1906, Zărneşti, judeţul Buzău) - poet.

Născut într-o familie de ţărani, îşi face studiile la Buzău şi Bucureşti, unde în 1934 a absolvit Facultatea de Litere şi Filosofie, obţinând diplome de licenţă la ambele profiluri. S-a specializat în estetică la Viena. În perioada 1935-1970 a fost profesor secundar în provincie, încheindu-şi activitatea în Bucureşti. A debutat cu versuri în „Vlăstarul” (Buzău) în 1927, apoi a colaborat cu poezii şi articole literare la „Litere” şi sporadic la „Cuvântul liber”, „Viaţa literară”, „Azi”, „Revista Fundaţiilor Regale” şi „Universul literar”.

Versurile din primul volum, Lumini în interior (1934), par o consemnare aleatoare a propriei existenţe sufleteşti, spirituale, expresia sui-generis, modernistă şi nonconformistă, a unei atitudini contemplativ-filosofice. Experienţe intelectuale negative, revelaţii triste, imaginea lumii ca amestec întâmplător de elemente disparate, evoluând haotic, perceperea vieţii ca efect al unor jocuri absurde şi, peste toate, obsedanta conştiinţă a sfârşitului îi alungă toate iluziile şi îi provoacă o suferinţă profundă. Cu sufletul înfrigurat de spaima trecerii şi a morţii, cu spiritul tragic debusolat de lipsa oricăror repere certe, poetul vede un remediu doar în călătoria spre starea de dinaintea genezei, unitară, coerentă, esenţială, neclintită şi nemăsurată de timp.

Cu anii, această angoasă se mai estompează, viziunea tenebroasă se mai limpezeşte şi în următoarele volume - Integrare în vis (1967), Al acestei memorii (1984) şi Clepsidra tăcută (1988) - Dima pare tot mai pătruns de armonia luminoasă a naturii şi cosmosului, de consubstanţialitatea omului şi a cuvintelor şi are senzaţia deplinei integrări în existenţa generală. Din entitate alienată, victimizată, conştiinţa umană (numită adesea şi „memorie”) devine un „univers convergent”, o concentrare fantastică de imagini şi sensuri, o forţă a cunoaşterii care străbate spaţiul şi timpul.

Eul poetic îşi afirmă credinţa că existenţa este posibilă şi după sfârşitul pământesc, atenuându-şi obsesia paralizantă a morţii. Pe aceste coordonate, extrem de ambiţioase, evoluează poetul, care se prezintă de la bun început ca fiind logodit cu „vestala elegiei”, ca „mirele unei solitudini înalte”. Trăind la interferenţa dintre lumea reală şi cea imaginară, eul liric aspiră să găsească antidotul antinomiilor trup-spirit, individ-univers, viaţă-moarte, efemer-veşnic, aproape-departe etc., într-o a patra dimensiune, spiritual-onirică, izbăvitoare. Mag şi salvator, „poetul adună lumea-n manuscris” pentru a o feri de nonsens şi dispariţie.

De la poezia ca plâns abisal, Dima evoluează spre a-i conferi un statut transcendental - „sensul lumii e poezia”. Sedus de teoria mallarmeană a creării unui limbaj poetic în sine, ermetic, sibilinic, dar şi de demonstraţiile suprarealiste, care acordau prioritate întâmplărilor de la nivelul subconştientului şi al visului, Dima a elaborat numeroase texte situate la graniţa dintre originalitate şi ermetism, pe de o parte, şi improprietate şi neclaritate, pe de alta. Din jocuri de cuvinte, sugestii, frânturi de imagini şi de alegorii se nasc mici secvenţe de fulgurări necontrolate. De altfel, poetul însuşi recunoaşte că are „imagini şi cuvinte cu forme de nori”, schimbătoare, în combinaţii instabile, de unde şi aspectul de poezie fără contururi precise, inconsistentă, abstractă, artificială, fără forţă de iradiere sau, cum spune singur, „elegii cu ferestre închise”.

Opera literară

  • Lumini în interior, Bucureşti, 1934;
  • Integrare în vis, prefaţă de Dragomir Petrescu, Bucureşti, 1967;
  • Al acestei memorii, Bucureşti, 1984;
  • Clepsidra tăcută, Bucureşti, 1988.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …