Statul Asăneştilor

Marea ridicare la arme a vlahilor sud-dunăreni din anul 1185 a fost provocată de fiscalitatea bizantină, devenită deosebit de apăsătoare în timpul împăratului Isac al II-lea Anghelos.

Sprijinită de vlahii nord-dunăreni şi de cumani, iar mai apoi de bulgari, biruinţa răsculaţilor asupra bizantinilor a avut drept rezultat crearea unei structuri politico-teritoriale aflate sub conducerea fraţilor Petru şi Asan, vlahi de origine.

Noul stat a reuşit să reziste repetatelor atacuri ale oştilor bizantine şi a fost în final recunoscut de puterea de la Constantinopol.

În 1197 cârma statului a fost preluată de Ioniţă Caloian care, în schimbul recunoaşterii sale ca „rege al vlahilor şi bulgarilor”, a acceptat catolicismul.

Statul vlaho-bulgar şi-a atins maxima forţă şi dezvoltare sub Ioan Asan al II-lea (1218-1241).

Extinderea sa teritorială a fost însoţită de creşterea influenţei internaţionale şi de ruperea legăturilor cu Roma.

Revenirea la ortodoxism şi restabilirea relaţiilor cu Patriarhia ortodoxă de la Constantinopol au renăscut tradiţia politică a taratului bulgar, iar rolul politic al vlahilor a descrescut continuu.

Pe fondul fărâmiţării politice şi al anarhiei feudale, statul a fost cucerit de turci în secolul al XIV-lea.

Check Also

Lupta lui Ştefan cel Mare pentru centralizarea statului la sfârşitul secolului al XV-lea

Situaţia internă Ultima perioadă a domniei lui Ştefan cel Mare cunoaşte şi ea o intensă …

Moldova în timpul dominaţiei tătare şi formarea statului feudal Moldova

Dominaţia tătarilor în Moldova s-a exercitat mai puternic decât la sud de Carpaţi şi în …

Apariţia relaţiilor sclavagiste şi a statului începător sclavagist dac

Desigur că înflorirea culturii materiale dacice din Transilvania în cursul secolelor I î.Hr. şi I …

Formarea statelor feudale Moldova şi Ţara Românească

Problema formării statelor feudale Moldova şi Ţara Românească este una din cele mai însemnate din …

Formarea statelor medievale Transilvania şi Ţara Românească

De la „ducatele româno-slave” la voievodatul Transilvaniei, vasal regelui Ungariei Convieţuirea româno-slavă din secolele VIII-IX …