Soninke

Soninke este o populaţie dispersată în zona Sahelului, în statele Mali, Mauritania şi Senegal (circa 4 milioane de persoane).

Agricultori, crescători de vite şi comercianţi, soninke au rezultat din amestecul populaţiilor mande cu elemente peule, maure şi berbere. Sunt islamizaţi (marabuţii lor sunt vestiţi) şi vorbesc o limbă nigero-congoleză.

Au două trăsături caracteristice. În primul rând, migraţiile şi călătoriile fac parte integrantă din viaţa lor - merg în străinătate să câştige, muncind din greu şi economisind, o avere care le va asigura prestigiu la întoarcere. Prezenţi peste tot în Africa în activităţi comerciale şi exploatări miniere, constituie şi un element major al imigraţiei negre în Franţa.

Pe de altă parte, ataşamentul lor faţade valorile tradiţionale şi de modul patriarhal de organizare socială, axat pe familia extinsă (înţeleasă într-o accepţiune foarte largă), se exprimă prin mari reticenţe în faţa procesului de modernizare. Se practică încă în mod regulat excizia la fete, căsătoria acestora la pubertate şi poligamia.

Istoric

Consideraţi întemeietori ai Imperiului Ghana în secolul al IV-lea, soninke furnizau ţărilor mediteraneene aur, fildeş şi sclavi, primind în schimb sare gemă, curmale, mărgele de sticlă, ţesături etc., căutate de populaţiile din sud. Seceta şi distrugerea imperiului în secolul al XIII-lea au dus la împrăştierea lor.

În prezent, în pofida deficitului pluviometric, cu sprijinul emigraţiei ţinutul soninke a înregistrat realizări vitale pentru populaţia rurală (forarea de puţuri, construirea de şcoli, dispensare, maternităţi).

Totuşi, comunitatea emigranţilor din Franţa, care posedă numeroase asociaţii, caută să scoată în evidenţă propriile dificultăţi (ignorate de cei rămaşi acasă, care îi „storc” de bani pe emigranţi, cărora li se atribuie o bogăţie pe care nu o au) şi faptul că nu se simt în largul lor din punct de vedere social (îndeosebi tinerii născuţi în Franţa, care nu se simt nici „de aici”, nici „de acolo”).

Emigranţii îşi asumă acum un rol participativ într-o strategie de dezvoltare bazată pe stimularea responsabilităţii autorităţilor locale, atât la nivel de comună cât şi la nivelul guvernului din Mali, şi pe ajutorul financiar francez şi european.

Denumire: populaţia wolof îi numeşte sarakole iar mandenka folosesc denumirea de marka.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …