Songye

Songye este o populaţie din Republica Democrată Congo (Kasaiul Occidental, Katanga, Maniema), trăind într-un ţinut de savană cu arbori rari, străbătui de râurile Lomanii, Lualaba şi Sankuru (aproximativ 1 milion de persoane).

Sunt îndeosebi agricultori (manioc, porumb, arahide etc.). Cresc şi animale mici (capre, găini, porci, oi). Vânătoarea îşi păstrează importanţa socială, deşi vânatul s-a împuţinat.

Sunt patrilineari şi virilocativi, organizaţi în circa 40 de şeferii independente (Kalebwe, Eki etc.) de diferite mărimi. Cele mai multe dintre ele se caracterizează printr-un sistem de rotaţie a puterii între grupurile de rudenie şi prin divizarea societăţii în două categorii politice ierarhizate şi complementare, fiecare cu demnitarii ei, cea mai prestigioasă dintre ele fiind considerată continuatoarea unei pături conducătoare de origine străină iar cealaltă reprezentându-i pe primii ocupanţi ai ţinutului.

Creştinaţi în mare parte, au rămas totuşi marcaţi de concepţiile tradiţionale (credinţa într-un zeu creator, cultul strămoşilor şi al spiritelor naturii) şi mai ales de o preocupare constantă pentru vrăjitorie.

Limba lor, din ansamblul bantu, ki-songye, este utilizată şi acum local, în paralel cu limbile naţionale şi cu franceza.

Arta

Sunt renumite măştile lor cu striaţiuni kifwebe, securile de paradă din fier forjat şi sculpturile din lemn cu funcţii magico-religioase.

Istoric

Sunt probabil de origine luba. În secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea au avut de suferit în urma incursiunilor militare ale acestora.

În anii 1870-1900 ţinutul lor a fost devastat de expediţiile traficanţilor arabizaţi de sclavi şi de fildeş (printre care celebrul Tippo Tip), de războiul dintre aceştia şi europeni şi de epidemii de variolă. În acea perioadă şi-au pierdut autonomia politică.

Minoritari în toate cele trei regiuni în care trăiesc, songye ar dori să se reunească într-o singură entitate administrativă. În 1992-1994, numeroşi songye care se stabiliseră în Katanga ca lucrători în oraşele miniere, au fost alungaţi şi obligaţi să se întoarcă în ţinuturile natale.

Denumire: songe, basongye, basonge, yembe, bayembe.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …