Soga

Soga este o populaţie din Uganda (Eastern Province) (circa 2,5 milioane de persoane).

Ţinutul Soga are aspectul unei „insule”, mărginită la nord de lacul Kyoga, la vest de Nilul Victoria, la sud de lacul Victoria iar la est de Mpologoma. Străbătut de văi, cu umiditate suficientă, este prielnic pentru agricultură (banane pentru gătit, mei, patate dulci, cafea, porumb, bumbac), activitatea principală a acestei populaţii, care se ocupă şi de creşterea bovinelor.

Se împart în circa 150 de clanuri patrilineare, totemice, exogame, din punct de vedere politic alcătuiesc vreo zece mici regate în care, ca în toate regatele bantu din regiunea interlacustră, autoritatea este exercitată în primul rând pe baza relaţiilor clientelare (între rege, căpeteniile tribale şi căpeteniile satelor).

Creştinismul şi islamul coexistă cu religia tradiţională, foarte asemănătoare cu cea a populaţiilor vecine (nyoro, ganda, nkole, rwanda etc.), bazată îndeosebi pe cultele cu caracter domestic.

Strămoşii spiţei patrilineare veghează la bunăstarea urmaşilor lor şi le judecă comportamentul, în paralel spiritele regilor din vremurile trecute au în paza lor bunăstarea fiecărui regat, iar prezenţa mormintelor regale (unde sunt îngropate maxilarele suveranilor decedaţi) este clementul prin care dinastiile domnitoare îşi afirmă legitimitatea.

Limba lor, lusoga (cu două dialecte: lupakayo şi lutenga) face parte din grupul lingvistic bantu.

Istoric

Ţinutul Busoga, intrat în 1885 în sfera de influenţă a britanicilor, a fost recunoscut în 1900 ca provincie distinctă, totuşi administraţia a utilizat şefi ganda pentru a-i conduce pe soga.

Regatele mai mici au fost comasate în entităţi mai mari şi mai uşor de guvernat. În ajunul obţinerii independenţei au existat unele veleităţi de creare a unui stat independent Busoga.

Denumire: basoga, wasoga, ouassoga.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …