Simona Grazia Dima

Simona Grazia Dima (7 octombrie 1958, Timişoara) - poetă şi traducătoare. Părinţii, Valentina şi Simion Dima, sunt scriitori.

Dima a urmat la Timişoara Liceul „Constantin Diaconovici-Loga” (1974-1978) şi Facultatea de Filologie, specialitatea engleză-română (1978-1982). Traseul profesional include un an de profesorat la Variaş, apoi un an ca traducătoare la „Electromotor”, după care, din 1984, a funcţionat ca bibliotecară la Biblioteca Judeţeană Timiş. Din 1990 se angajează ca traducătoare la sucursala Timişoara a Institutului de Studii şi Proiectări Energetice din Bucureşti.

În anul 2000 pleacă la Bucureşti, în centrala aceluiaşi institut, dar peste un an intră în redacţia revistei „Contemporanul. Ideea europeană”, iar în 2003 trece, pentru scrută vreme, ca muzeograf la Muzeul Literaturii Române, fiind apoi redactor de rubrică la „Revista română de sociologie” („Romanian Journal of Sociology”), publicaţie a Institutului de Sociologie „Dimitrie Gusti” al Academiei Române. De-a lungul anilor, a colaborat la numeroase reviste cu poeme, cronici, eseuri, traduceri. A debutat în „Almanahul scriitorilor” (1978) cu poeme, iar prima carte, Ecuaţie liniştită, îi apare în 1985. Este prezentă în numeroase antologii din ţară şi din străinătate.

Dima propune o poezie elaborată, de certă încărcătură livrescă, respectând echilibrul şi solemnitatea discursului. În timp, descoperind „căile beatitudinii”, poezia câştigă (e drept, temperat) în pasionalitate. Nu e vorba însă de părăsirea jocurilor inteligenţei, ci de captarea palpitului vieţii, a misterelor lumii, ceea ce face din discursul poetic un exerciţiu de cunoaştere. Dima refuză sentimentalismul dulceag ori ludismul ironic-ingenios, nu agreează nici stilul aluziv, esopic, pe linie politică. Se refugiază într-un spaţiu utopic, în lumea paralelă a creaţiei, în speranţa accederii la esenţe.

Probabil că Noaptea romană (1997) marchează explicit această detaşare. Autoarea inventează un loc poetic, fiindcă Abstrus şi Noremaion (ca „ţinut imponderabil”) sunt termeni toponimici dar, mai important, sunt două tărâmuri inevitabil complementare. Poeta reuşeşte să privească „prin inima copilăriei” (norii sunt chiar „ochi ai bucuriei”) şi, în acelaşi timp, să convoace „părinţi sfătoşi”, învăluind himericu-i ţinut cu „o lumină sperioasă”. Convinsă că blândeţea stăpâneşte lumea, încearcă mântuirea prin confesiune. Luciditatea prezidează, însă, fără eclipse, actul poetic, aparent ascetic, aspirând spre lecţia spirituală.

Dima face în contextul generaţiei sale o figură aparte, cultivând un optzecism atipic. Nu supralicitează ironia şi ludismul, nu face tapaj de autoreferenţialitate, nu se fixează în erotic. Sensibilă şi instruită, mai degrabă retractilă, ştie că spiritualitatea e una singură, fără frontiere, şi face din poezie „un crez trăit”. Cu migală de miniaturist, culege sunetul „păcatelor gândirii” şi vrea să atingă o împăcare luminoasă, stăpânită de solaritate, graţie, discreţie şi, neapărat, distincţie. De o candoare creativă deloc mimată, poeta dovedeşte „un calm tensionat”. Marcel Pop-Corniş desluşeşte, desenând cu generozitate un posibil profil liric, „unele sensuri cvasiezoterice” chiar în versurile ei de început şi detecta aici impersonalism şi ample ritualuri cosmice, ceea ce conferă discursului „o formă euristică”.

Opera literară

  • Ecuaţie liniştită, Bucureşti, 1985;
  • Dimineţile gândului, Timişoara, 1989;
  • Scara lui Iacob, Timişoara, 1995;
  • Noaptea romană, Târgu Mureş, 1997;
  • Focul matematic, Bucureşti, 1997;
  • Confesor de tigri, Botoşani, 1998;
  • Ultimul etrusc, Timişoara, 2002;
  • Călătorii apocrife, Piteşti, 2002;
  • Dreptul rănii de a rămâne deschisă, Bucureşti, 2003.

Traduceri

  • Arthur Osborne, Sri Ramana sau Calea cunoaşterii supreme, postfaţa traducătorului, Bucureşti, 2003.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …