Simion Cibotaru

Simion Cibotaru (8 iulie 1929, Cobâlea, judeţul Soroca, Basarabia - 14 ianuarie 1984, Chişinău) - critic şi istoric literar. Este fiul Mariei şi al lui Simion Cibotaru.

A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău (1954) şi a făcut stagiul de doctorat la Institutul de Literatură Universală „Maxim Gorki” al Academiei de Ştiinţe din URSS (1954-1957). Doctor în filologie din 1973, a devenit membru al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (1981). A lucrat în calitate de colaborator ştiinţific, şef de secţie, apoi director al Institutului de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, între 1969 şi 1984.

Tributar cu totul viziunii „partinice”, comuniste, asupra fenomenului artistic, ca şi principiilor „realismului socialist”, Cibotaru are totuşi unele merite în valorificarea unor nume din peisajul literar basarabean interbelic. Bine documentate sunt studiile care prefaţează volume din scrierile lui Alexandru Robot, Teodor Nencev, George Meniuc sau comentează unele poezii, nuvele şi eseuri ale lui Emilian Bucov, Grigore Adam, Iosif Balţan, David Vetrov, Bogdan Istru, N. Costenco, A. Lipcan, Andrei Lupan şi ale altor scriitori basarabeni din anii ’20-’30 (Ani de luptă, 1969).

De obicei, opera scriitorilor avuţi în vedere, antologată sau numai prefaţată de Cibotaru, este încadrată adecvat în climatul literar al timpului. Dincolo de limitele ideologice, studiile sale au contribuit la cunoaşterea valorilor literare basarabene. Cibotaru a manifestat interes şi pentru moştenirea literară clasică (Mihail Eminescu, La şcoala lui Ion Creangă, Alecu Russo şi contemporaneitatea, Vasile Alecsandri - critic şi istoric literar).

Opera literară

  • Emilian Bucov, Chişinău, 1958;
  • Studii literare, Chişinău, 1958;
  • Ani de luptă, Chişinău, 1969;
  • Mesajul social al literaturii, Chişinău, 1972;
  • Formirovanie soţialisticeskogo realizmavmoldavskoiliterature. 1917-1941 (Formarea realismului socialist în literatura moldovenească. 1917-1941), Moscova, 1974;
  • Scriitorul şi timpul, Chişinău, 1979;
  • Literatura sovietică moldovenească din anii 1924-1960. Cronica vieţii literare, Chişinău, 1982;
  • Scrieri alese, Chişinău, 1985.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …