Simion Bărbulescu

Simion Bărbulescu (17 aprilie 1925, Bârlogu, judeţul Argeş) - critic şi istoric literar. Este fiul lui Dimitrie Bărbulescu, agronom.

Bărbulescu urmează cursurile Liceului „I.C. Brătianu” din Piteşti (1935-1943) şi face studii de filologie şi filosofie la Universitatea din Bucureşti (1943-1947). A funcţionat ca profesor de limba şi literatura română la Buşteni. Şi-a luat doctoratul în filologie în 1974, la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, cu o teză despre opera literară a lui Demostene Botez. Debutează cu un ciclu de poeme în proză în revista catolică „Raiul tineretului”, iar editorial, cu volumul Comentarii critice, în 1969.

Bărbulescu vădeşte pasiune pentru cercetarea pozitivistă a literaturii române, dar şi preocupări de stilistică ori interes pentru incursiuni comparatiste. În volumul Comentarii critice, majoritatea studiilor se rezumă la înregistrarea de fapte şi întocmirea de lungi liste (Despre limba poeziei lui Minai Beniuc, Limba poeziei lui Nicolae Labiş, Mijloace artistice originale în opera lui Ion Agârbiceanu), care îşi arată până la urmă gratuitatea.

Un capitol care se anunţa un studiu de literatură comparată (O temă majoră a literaturii universale: copilul) nu face decât să inventarieze scriitorii care au tratat această temă, fără a reuşi să ajungă la vreo concluzie cu valoare de idee polarizantă. Încercarea de a epuiza sursele e lăudabilă, însă celor mai multe comentarii din volum le lipseşte substanţa, pagina fiind mai degrabă un soi de contabilizare searbădă.

Demostene Botez - viaţa ca roman trăit (1983) este un tip de monografie la modă în epocă, tratând viaţa şi opera unui scriitor. Analiza pleacă programatic de la relaţia fapt de viaţă-reflectare în operă. Convins de valoarea scriitorului analizat, Bărbulescu intenţionează o „lucrare de restauraţie”, iar efortul lui se îndreaptă mai cu seamă spre definirea, cu minuţiozitate, a universului estetic şi etic, căutându-se nuclee de semnificaţii majore. Bărbulescu a îngrijit ediţii din opera lui Simion Stolnicu, scriitor căruia îi consacră şi o încercare critică apărută în 2002.

Opera literară

 • Comentarii critice, Bucureşti, 1969;
 • Demostene Botez - viaţa ca roman trăit, Bucureşti, 1983;
 • Profiluri literare contemporane, Bucureşti, 1987;
 • De la Eminescu la Emil Cioran, Piteşti, 1996;
 • Chemarea străjerilor, Ceraşu, judeţul Prahova, 1996;
 • Marea iubire (Mărturisirile lui Adrian Doinaru), Piteşti, 1997;
 • Cuvinte nemuritoare. Sublima eschivă a limbajului revelat, Ceraşu, judeţul Prahova, 1999;
 • Simion Stolnicu sau Despre tentaţia efemerului, Ploieşti, 2002;
 • Introducere în opera lui Al. Piru, Piteşti, 2002;
 • Ca o barcă împinsă de vânt, Braşov, 2003.

Ediţii

 • Simion Stolnicu, Şerpuiri între lut şi torţele de aur, prefaţă de Vladimir Streinu, Bucureşti, 1973; Printre scriitori şi artişti, prefaţa editorului , Bucureşti, 1988.

Traduceri

 • Gerard Leroy, Dumnezeu este un drept al omului, Bucureşti, 1993;
 • San Juan de la Cruz, Poeme mistice - Canticos espirituales, ediţie bilingvă, Braşov, 1996;
 • Bahya Ibn Paquda, Opera poetică, Ceraşu, judeţul Prahova, 2003.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …