Sikuani

Sikuanii sunt o populaţie amerindiană din Columbia (Arauca, Casanare. Meta, Vichada) şi din Venezuela (Apure), trăind în ţinuturi de savană fără arbori la marginea pădurii, de-a lungul râurilor, între Rio Meta, Rio Vichada, Orinoco şi Rio Manacacias în vest. Dispun de 35 de resauardos (rezervaţii) în Columbia (circa 18.700 de persoane).

La origine vânători-culegători seminomazi, în prezent sunt în cea mai mare parte sedentarizaţi şi practică culturi agricole pe terenuri defrişate prin incendiere (manioc, porumb, banane pentru gătit, ananas), iar comunităţile din nord şi creşterea extensivă a animalelor.

Vânătoarea (tapir, cervidee etc.) cu ajutorul câinilor, şi-a păstrat prestigiul iar în cazul comunităţilor care sunt şi acum nomade este o ocupaţie curentă. Se practică şi pescuitul (cu arcul sau cu cârlige). Realizarea de împletituri, ocupaţie masculină (ca şi muzica) le revine numai persoanelor vârstnice şi sedentare. Femeile practică olăritul.

Organizarea socială, apropiată de cea a populaţiei cuiba, se caracterizează printr-o intensă exogamie. Sistemul de rudenie este de tip dravidian. Reşedinţa poate fi matrilocativă sau neolocativă. Sikuanii întreţin relaţii cu alte populaţii din LIanos, care în unele cazuri nu numără mai mult de câteva sute de persoane (piapoco, macaguane sau hitnu, guayabero, saliva şi piaroa”).

Şamanişti, cred în existenţa unui principiu al vieţii comunitare, Unuma, ieşit din arborele primordial, şi consideră că la originea existenţei şi cunoaşterii tuturor lucrurilor se află patru fiinţe supranaturale, dintre care cea mai importantă este Tsmani, zeu al medicinci cu care şamanul-vindecător intră în contact inhalând o plantă psihotropă, yopo (Adenanthara peregrina).

Fac în mod curent schimb de cunoştinţe şamanice cu alte etnii. Unul dintre principalele ritualuri corespunde ciclului de ceremonii al celei de a doua înmormântări, în decursul căreia sunt exhumate oasele defunctului, care sunt apoi aşezate într-o urnă din ceramică. Un alt ritual cerc ca tinerele pubere să fie supuse unei perioade de recluziune şi post timp de mai multe luni.

Limba sikuani este principala limbă din grupul guahibo. Predomină monolingvismul.

Istoric

Înainte de cucerirea spaniolă, erau comercianţi nomazi, făcând legătura între populaţiile care ocupau diverse nişe ecologice în Llanos. Sosirea spaniolilor şi comerţul cu sclavi au dus la dispariţia acestei reţele. Iezuiţii au introdus creşterea extensivă a animalelor, ceea ce a dus la accelerarea metisajului.

De la sfârşitul secolului al XIX-lea ţinutul atrage numeroşi emigranţi iar presiunea demografică creşte, în prezent acest proces a fost accelerat de sosirea evangheliştilor şi de descoperirea zăcămintelor de ţiţei. În anii 1970 s-au înfiinţat organizaţii politice locale.

Denumire: guahibo, sicuani, sikwani, masiwali, hiwi.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …