Shilluk

Shilluk este o populaţie din Sudanul meridional, de la confluenţa râului Sobat cu Nilul (aproximativ 150.000-200.000 de persoane).

Sedentari, cultivă sorg, se ocupă de pescuit şi cresc vite care, ca şi la alte populaţii nilotice, ocupă un loc de seamă în viaţa socială.

Sunt utilizate pentru plata compensaţiilor matrimoniale între spiţele patrilineare exogame, fiind împărţite în cadrul unui circuit complex între rudele paterne şi materne ale miresei.

Spre deosebire de vecinii lor nuer şi dinka, au o organizare politică centralizată, în frunte cu un rege, care îi numea pe guvernatorii provinciilor.

Regalitatea lor „sacră” şi corolarul acesteia uciderea rituală a suveranului când apăreau semne că sănătatea sa ar putea intra în declin - i-au interesat de multă vreme pe etnologi, începând cu Frazer.

Regii (reth) shilluk descind dintr-un strămoş, Nyakang, născut din împreunarea mitică a unui bărbat cu o făptură pe jumătate femeie pe jumătate crocodil.

Acesta a dispărut într-un mod tot atât de fabulos ca cel în care a fost zămislit. A fost luat de furtună, dar de fapt nu moare niciodată, iar spiritul său se reinstalează în fiecare nou suveran.

Dumnezeul „creator” (jwok) este prea puţin interesat de făpturile sale, de aceea cultul îi este adresat mai degrabă lui Nyakang, în faţa unor cenotafuri răspândite prin ţinutul shilluk.

Înainte de începutul sezonului ploios şi după seceriş, i se aduc ca jertfă boi, pe altare îngrijite de „preoţii” care sunt şi păstrătorii lăncilor, obiecte vestite pentru valoarea lor istorică şi simbolică şi pentru eficacitatea rituală.

Aceste ceremonii depăşesc ca importanţă pe cele organizate la mormintele regilor sau, în alte locuri şi împrejurări, dedicate diverselor spirite.

Limba shilluk face parte din grupul luo (ca şi limbile anuak şi mabaan) din familia nilotică (care cuprinde şi limbile nuer, dinka etc.).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …