She

She este o populaţie din China, răspândită în provinciile estice ale ţării (Fujian, Zhejiang, Jiangxi, Guangdong) (circa 635.000 de persoane).

Circa 80% dintre ei trăiesc în munţi. Cultivă orez, folosesc resursele pădurii şi vânează.

Satele lor, care cuprind cel mult 90 de case, sunt înconjurate de aşezările chinezilor. De obicei cei din populaţia she nu se căsătoresc cu han.

Religia lor, „animistă” atribuie im rol important cultului strămoşilor şi totemismului.

Aproape toţi (90%) vorbesc chineza, dar cei din Guangdong folosesc o limbă miao-yao. Nu au scriere proprie; utilizează alfabetul chinezesc.

Cultura

În rândul lor circulă mitul lui Pan Hu, strămoşul-câine, atribuit populaţiei yao. Sunt monogami.

Memorează un întreg corpus de legende şi romane pe care le cântă solo, în duet sau în cor, însufleţind astfel atât muncile lor zilnice, cât şi sărbătorile.

Istoric

Pe baza documentelor chineze, s-au emis două ipoteze cu privire la originea lor. Sunt fie o ramură a populaţiei yao sosită în locurile respective în secolul al VII-lea, fie una dintre populaţiile yue de sud aşezată în regiune cu mult înainte de vremea dinastiei han (-200 / +200).

În orice caz, cronicile chineze afirmă că în secolul al VII-lea ei locuiau deja la marginile provinciilor Guangdong, Jiangxi şi Fujian.

În timpul dinastiei Song (968-1278) s-au aşezat în părţile centrale şi nordice ale provinciei Fujian, iar în timpul dinastiilor Ming şi Qing (1644-1912) au ocupat masiv ţinuturile muntoase din Fujian şi din sudul Jiangului.

Începând din anii 1920 she au participat activ la mişcările comuniste şi au organizat soviete în satele lor.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …