Seweryna Duchinska

Seweryna Duchinska (1816, Koszajec, Polonia - 21 august 1905, Paris) - publicistă şi traducătoare poloneză.

Din 1847 se stabileşte la Varşovia, activând pe mai multe planuri: organizează un salon literar-muzical, între 1856 şi 1863 scoate periodicul „Rozrywki dla Molodocianego Wieku”, scrie versuri, publică în revistele vremii.

În 1863, după înăbuşirea răscoalei de eliberare naţională, la care luase parte, se mută la Paris, de unde va trimite regulat corespondenţe periodicelor din ţară, la „Biblioteka Warszawska” îndeosebi.

Poeziile proprii, multe preluând ecouri din operele tălmăcite, sunt lăsate în umbră de traducerile propriu-zise (Cântecul lui Roland, Cidul etc.) şi de publicistică.

Cu literatura română Duchinska vine în contact încă din 1870, relatând entuziast, în numeroase cronici şi articole, despre mişcarea culturală a epocii sau traducând nu o dată din Vasile Alecsandri şi alţi scriitori.

Semnificative sunt informaţiile bogate şi temeinice din studiul Cântecele poporului român (1875), care atestă, în selecţie şi aprecieri, viziunea romantică asupra literaturii populare ca depozitar al tradiţiilor naţionale.

Traduceri

  • Piesni narodu rumunskiego (Cântecele poporului român), Varşovia, 1875.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …