Serafim Duicu

Serafim Duicu (6 august 1938, Tismana, judeţul Gorj - 19 octombrie 1996, Târgu Mureş) - folclorişti şi istoric literar. Este fiul Elenei (născută Răcoina) şi al lui Serafim Duicu, tâmplar. A urmat clasele primare în satul natal. După studii pedagogice la Târgu Jiu şi Craiova (absolvite în 1956), face studii universitare de filologie la Cluj (1956-1961).

Funcţionează ca profesor la Blaj (1961-1964), asistent universitar la Târgu Mureş (1964-1974), redactor la „Vatra” (1974-1978), profesor la Academia de Artă Teatrală din Târgu Mureş (din 1978), consilier-şef al Inspectoratului pentru Cultură al judeţului Mureş (1990-1992), secretar de stat în Ministerul Culturii (1995), redactor la revista „Şcoala ardeleană” (1992-1993). Colaborează la „Steaua”, unde a debutat (1967), „Tribuna”, „Steaua roşie” (Târgu Mureş), „Familia”, „Orizont”, „Cuvântul liber” (Târgu Mureş), „Ateneu”, „România literară” şi „Cronica”.

Principala sa lucrare de istorie literară, Vladimir Streina. Critic, istoric literar, estetician al poeziei şi poet (1977), la origine teză de doctorat, este structurată pe o bogată informaţie, însă nu exhaustivă, neintrând în atenţia autorului multe scrieri ale lui Vladimir Streinu, care se aflau încă în paginile revistelor unde fuseseră publicate. Criticul şi esteticianul este apreciat de Duicu ca „un neoclasic printre moderni”, deşi a practicat o critică severă, modernă.

Alte trei lucrări, despre Gheorghe Şincai (1983), Samuil Micu-Clain (1986) şi Petru Maior (1999), nu sunt, ca multe apărute în seria „Pe urmele lui...” a Editurii Sport-Turism, doar agreabile descrieri ale peregrinărilor celor evocaţi, ci temeinice lucrări de istorie literară, datorate unui bun cunoscător al operei şi vieţii personalităţilor studiate. A alcătuit ediţii din scrierile lui Ion Pop-Reteganul, Septimiu Bucur, Iosif Blaga etc. A editat şi folclor.

Opera literară

 • Vladimir Streinu. Critic, istoric literar, estetician al poeziei şi poet, Bucureşti, 1977;
 • Pe urmele lui Gheorghe Şincai, Bucureşti, 1983;
 • Pe urmele lui Samuil Micu-Clain, Bucureşti, 1986;
 • Dicţionar de personaje dramatice, Bucureşti, 1994;
 • Pe urmele lui Petru Maior, Bucureşti, 1999.

Ediţii

 • Ion Pop-Reteganul, Amintirile unui şcolar de altădată, introducerea editorului, Bucureşti, 1969 (în colaborare cu Ion Apostol Popescu);
 • Vasile Buţiu, Du-te, dor, cu Mureşul..., introducerea editorului, Târgu Mureş, 1976;
 • Septimiu Bucur, Banchetul lui Lucullus, prefaţa editorului , Cluj Napoca, 1978;
 • Emil Gârleanu, Din lumea celor care nu cuvântă, prefaţa editorului, Craiova, 1994;
 • Iosif Blaga, Teoria dramei, cu un tratat introductiv despre frumos şi artă, introducerea editorului, Craiova, 1995;
 • Octavian Goga, Rugăciune, Craiova, 1995;
 • Alexandru Papiu-Ilarian, Istoria românilor din Dacia Superioară, prefaţă de Ştefan Paşcu, Târgu Mureş, 1996.

Culegeri

 • Mureş, pe marginea ta..., introducere de Ovidiu Papadima, Târgu Mureş, 1969 (în colaborare cu Lazăr Lădariu).

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …