Senoi

Senoi este un termen generic aplicat unui ansamblu de populaţii aborigene din peninsula Malacca (statele Perak, Kelantan, Trengganu, Pahang şi Selangor), trăind în ţinuturi împădurite greu accesibile (aproximativ 38.000 de persoane).

Fenotipul lor este distinct de cel al populaţiilor jakun (proto-malaezi) şi semang (negritoşi): piele brun-deschisă, păr ondulat ilar nu creţ, trăsături regulate şi pomeţi proeminenţi. Totuşi unii dintre ei - semok beri - au unele asemănări cu tipul negrito. Deoarece aceste populaţii nu trăiesc într-o totală izolare, în diferite grupuri au fost semnalate şi tipuri intermediare între aceste categorii.

Cei mai numeroşi sunt cei din grupul semai, urmaţi de temiar, jah hut şi alte grupuri mai mici (semok beri, mah meri, chewong). Harnici şi cu o fire paşnică, senoii sunt cultivatori pe terenuri defrişate periodic (orez de munte, mei şi manioc, hrana lor de bază). Bărbaţii vânează cu sarbacana, cu mici săgeţi înveninate, iar femeile se ocupă cu pescuitul, culesul şi cultivarea terenurilor cu săpăliga. Bambusul este omniprezent în cultura lor materială.

Cei din grupul jah hut sunt vestiţi pentru sculpturile în lemn realizate. Mah meri sunt cunoscuţi ca buni tâmplari. Mulţi dintre tinerii care au fost şcolarizaţi fac munci sezoniere. Cei din grupul temiar îşi construiesc case lungi, cu 20 până la 120 de locatari, dar în satele lor există şi case familiale individuale.

Alte grupuri trăiesc mai ales în case mici sau adăposturi. Sistemul de rudenie este de tip nediferenţiat, cu o terminologie legată de generaţii. Există şi ambispiţe localizate.

Viaţa religioasă este axată pe şamanism. Tabuurile şi visele au un rol predominant. Ceremoniile lor nocturne includ dansuri şi cântece, transmise şamanilor de către spirite.

Vorbesc mai multe limbi înrudite - dar nu toate reciproc inteligibile - din grupul aslian de centru şi de sud al familiei austro-asiatice.

Denumire: orang asli, senoi serok, mai darat, sakai.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …