Selk’nam

Selk’nam este o populaţie care a trăit în trecut în Ţara de Foc. Descendenţii acesteia (câteva familii) au organizat o comunitate indigenă în Argentina.

Erau vânători-culegători şi pescari nomazi din familia lingvistică chon. Conform afirmaţiilor etnologului Anne Chapman nu erau organizaţi în cete, ci în familii, cercuri de rudenie, spiţe şi mari diviziuni exogame („ceruri”).

Ajunşi în Ţara de Foc acum 12.000 de ani, descoperiţi de Magellan (în anul 1520), au dispărut ulterior ca urmare a eliminării fizice, persecuţiilor şi epidemiilor.

În 1899 nouă selk’ham, capturaţi şi închişi în cuşti de nişte răufăcători, au fost expuşi ca „indieni canibali” la Expoziţia Universală de la Paris.

Denumire: ona.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …