Sedang

Sedang este o populaţie autohtonă din sud-estul Asiei, de pe versanţii sudici ai Cordilierei Anamite (provinciile Kon Tum, Quang Ngai şi Quang Nam în Vietnam, Attopeu în Laos şi Ratanakiri în Cambodgia) (circa 115.000 de persoane).

Cultivă terenuri defrişate prin incendiere, dar a început să se extindă şi rizicultura irigată. Creşterea animalelor (bivoli pentru sacrificii, porci, păsări) a avut mult de suferit în timpul războiului (1965-1975).

În apropiere se află mine de fier, de aceea numeroşi sedang din subgrupul todra sunt fierari, făcând schimb de produse (unelte agricole) pe plan local sau cu grupurile etnice vecine.

Fiecare ploi (sat) sedang cuprinde aşezarea propriu-zisă şi anexele înconjurătoare: hambare, canale de aducţiune a apei, cimitir, terenuri agricole şi terenuri de vânătoare.

Aşezarea propriu-zisă, apărată de o palisadă în care sunt înfipte lănci şi sunt montate capcane, este alcătuită din case familiale pe piloni, răspândite în jurul unei casc comune impunătoare, cu acoperiş înalt în formă de „lamă de topor”, vizibil de la depărtare.

Societatea tradiţională sedang este bilineară, marcată de o egalitate reală între bărbaţi şi femei. Patronimele au apărut doar de curând, sub influenţă colonială, apoi vietnameză. Practică culte agrare şi se tem de duhuri (mai ales de cele ale pădurii). Au sărbători numeroase, mai degrabă cu caracter social decât religios, iar tentativele de creştinare nu au avut succes.

Graiurile sedang aparţin ramurii monkhmer din grupul bahnar al familiei austro-asiatice.

Istoric

Sunt consideraţi autohtoni în aria lor actuală, dar miturile sedang păstrează amintirea unor vremuri foarte îndepărtate când au trăit într-un ţinut situat mai la nord. Fiind nevoiţi vreme de secole să se apere de khmeri şi de chami, au trăit în ţinuturi-refugiu, greu accesibile. Fără voia lor, s-au pomenit angrenaţi în istoria colonială, atunci când un aventurier francez s-a proclamat rege al sedangilor sub numele de Marie I, baron de Mayrena, în 1888.

Acesta a organizat o armată sedang „a la frangaise” dar, fiind un escroc notoriu, şi-a părăsit repede trupa şi regatul, dispărând în Malaysia. Mai târziu sedangii au avut de suferit consecinţele unor războaie în care nu erau direct interesaţi, în special atacuri aeriene americane, ţinutul lor (străbătut de drumul Ho Şi Min) fiind bombardat de mai multe ori.

Denumire: sodang, hdang, kmrâng, to-dra, monâm etc.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …