Sebastian Costin

Sebastian Costin (11 septembrie 1939, Galaţi - 30 noiembrie 1997, Tel Aviv, Israel) - poet, prozator şi traducător.

După absolvirea liceului, la Galaţi, în 1955 intră la Şcoala de Literatură „Mihai Eminescu”, devenită apoi Secţia de literatură şi critică a Universităţii din Bucureşti, luându-şi licenţa în 1960. Se întoarce în Galaţi, unde este, pe rând, bibliotecar, metodist la Casa Creaţiei Populare, secretar literar la teatrul local.

În 1967 devine ziarist la „Scânteia tineretului” şi se afirmă în calitate de cronicar dramatic. Debutează cu versuri, dar scrie şi romane poliţiste, în colaborare cu Ion Maximilian (semnate cu pseudonimul Ştefan Marian). Se transferă ca redactor la Studioul Cinematografic din Bucureşti, pentru ca în 1973 să se stabilească în Israel, unde se impune în presa de limbă română. Publică aici traduceri din lirica ebraică, întâi clasică, apoi modernă. În 1981, primeşte Premiul Sion. Ales de două ori vicepreşedinte al Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română din Israel, între 1991 şi 1994 este preşedinte al acesteia.

Debutând cu poezie în presă la treisprezece ani, Costin şi-a scos primul volum, Femios, abia în 1969, reproducându-l şi în antologia de autor Pădurea de aer, apărută la Bucureşti, în 1997, cu puţin înaintea sfârşitului său. Poetul surprinde prin pregnanţa temei morţii, cultivată ca temă lirică centrală, însoţită de dezagregarea realului, care devine umbră sau transparenţă difuză.

Baladele sale de succes din anii ’70 creşteau şi ele din parabola epică a morţii, în care Alexandru Mirodan vedea o formă de masochism iudaic. Cântăreţul din Femios suferă, spre pildă, că a fost cruţat de Ulise, deşi el ar fi preferat o moarte de viteaz. Altă baladă, din Far West, reclamă aceeaşi moarte pentru cavalcadele prietenilor damnaţi, care nu ajung să-şi rostească testamentul. Aşadar, poezia a precedat viaţa, căci Costin a murit fulgerător şi paradoxal.

Ciclul israelian din antologia Pădurea de aer, de formulă expresionistă enunţă concis şi dur destrămarea universală. Poemul care dă titlul volumului neagă lumea materiei prin „non-arbori” (urmă din negările lui Nichita Stănescu), vânt necunoscut şi vid zgrunţuros. Acelaşi proces transformă apa în mâl, iar ploile sfarmă casa fragilă a cuplului. Regnurile se metamorfozează, obiecte paşnice, precum foarfecă frizerului, pot deveni ghilotine agresive, iar bărbaţii se întâlnesc la chefuri spre a-şi pomeni prietenii morţi, tachinând pahare de lut, umplute greu cu pământul funebru.

Bun cunoscător al liricii ebraice, ca traducător de poezie el dă în Sunete ebraice (1975) echivalenţe în româneşte din poezia clasică a lui Bialik, Alterman, Rahel şi Lea Goldverg. Antologia La marginea cerului (1981) este o selecţie din lirica israeliană actuală - Haim Guri, Iehuda Amihai, Natan Zah şi Dalia Ravicovici, alături de alte voci reprezentative ale monologului aspru şi dramatic al luptelor cu eul şi cu realiile.

Opera literară

 • Femios, Bucureşti, 1969;
 • Paşaport pentru moarte (în colaborare cu Ion Maximilian), Bucureşti, 1970;
 • Acuaforte (în colaborare cu Ion Maximilian), Bucureşti, 1971;
 • Detectivul duce tava (în colaborare cu Ion Maximilian), Bucureşti, 1972;
 • Pădurea de aer, Bucureşti, 1997;
 • Poezii, AMI;
 • Poemele de-o zi, prefaţă de Dumitru Matală, Bucureşti, 2002.

Traduceri

 • Sunete ebraice, Tel Aviv, 1975;
 • La marginea cerului, Tel Aviv, 1981;
 • Harel Isser, Casa din strada Garibaldi, Bucureşti, 1999;
 • Sandu David, Timp fără trup, ediţie îngrijită de Elena-Esther Tacciu, Bucureşti, 2003.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …