Schiţele lui I.L. Caragiale

O temă frecventă a schiţelor lui I.L. Caragiale este educaţia copiilor în familie şi în şcoală.

Caracteristica acestor schiţe este contrastul dintre aparenţă şi esenţă, adică dintre ceea ce vor să pară personajele şi ce sunt ele în realitate.

Ar fi greşit să credem că satira lui Caragiale este specifică numai epocii sale, pentru că în comedii şi în schiţe, el surprinde situaţii şi caractere general umane.

Bacalaureat, Dascăl prost şi Un pedagog de şcoală nouă sunt cele mai cunoscute schiţe ale lui I.L. Caragiale inspirate din viaţa şcolii.