Savin Constant

Savin Constant (pseudonimul literar al lui Dumitru Constantinescu) (12 august 1902, Craiova - 25 octombrie 1928, Recea, judeţul Olt) - poet şi prozator. Cei care l-au cunoscut pe Constant, fiu al Eufrosinei şi al lui Dumitru Constantinescu, meşter plăpumar, şi-l amintesc, impresionaţi de tragicul lui sfârşit, ca pe un om timid, cu secrete ardori, parcă mereu zorit de obscura alarmă a unui presentiment. După terminarea claselor primare, învaţă timp de trei ani la Gimnaziul „Fraţii Buzeşti” din Craiova; clasa a patra o urmează la Iaşi, la Liceul Naţional.

Întors acasă, este înscris la Liceul „Carol I”, după absolvirea căruia se decide pentru Facultatea de Litere şi Filozofie. Dar îl atrag şi cursurile Facultăţii de Drept din Bucureşti. Ca să se întreţină, se angajează funcţionar la Ministerul Agriculturii şi al Domeniilor. De la un moment dat, soarta pare să-i surâdă. Profesorul Mihail Dragomirescu îl opreşte ca asistent la Catedra de estetică literară, iar „Adevărul literar şi artistic” îl cooptează în redacţie. Îşi luase licenţa în litere şi îşi satisfăcea stagiul militar, când, printr-o absurdă răsucire de destin, cade victimă unui groaznic accident feroviar. A fost înmormântat în cimitirul Ungureni din Craiova.

În afară de „Adevărul literar şi artistic”, semnătura lui Constant poate fi găsită în „Ramuri”, „Revista Carol I”, „Gazeta şcoalei”, „Foaia tinerimii”, „România nouă”, „Flacăra”, „Icoane maramureşene”, „Cuvântul literar şi artistic”, „Săptămâna”, „Clipa”, „Tribuna nouă”, „Falanga literară şi artistică”, „Ritmul vremii”, „Familia” şi în alte câteva periodice, îndeosebi craiovene, unde îi vor fi publicate şi nişte postume.

Atât în Idoli de humă, secţiune din placheta scoasă împreună cu fraţii săi, Eugen şi Paul Constant, Poezii (1926), cât şi în Versuri (volum postum, 1935), Constant e un poet care se caută pe sine. Sensibilitatea lui înfiorată de ciudate presimţiri (poezia Teama de întunerec are un puls de acute nelinişti) îl predispune fie la deprimări glisând într-o retorică a eşecului, fie la îndârjiri cu iz proletar. Filosofări în notă elegiacă, pe care se înfăşoară un fir de parabolă tras din motive biblice, alternează cu o gestică mai zvâcnită, compasiunea pentru gloatele de truditori înfometaţi iscând schime de revoltă.

În proză, fizionomia tânărului scriitor se schimbă (Autentice..., 1926; Pata de cerneală, 1928). El apare aici destins, bine dispus, glumeţ. Numai că umorul schiţelor e în suferinţă. Tentat de comicul factual şi de stropşelile de limbaj, Constant practică un caricatural ce forţează ilaritatea. Obtuzi, maniaci, nevricoşi, eroii, botezaţi cu nume caraghioase, sunt slujbaşi, belferi, galonaţi, puşi în situaţii din care se vede bine că autorul se chinuie să stârnească râsul.

Constant, care a compus şi o piesă pentru copii, Comoara fermecată (pusă În scenă la Bucureşti, în 1927), îşi tipăreşte, în 1926, un mic studiu de istorie literară, Viaţa şi opera poetei Alexandrina Mihăescu. Alegerea nu pare chiar întâmplătoare, junele critic detectând la stihuitoarea care s-a stins pretimpuriu unda de prevestire a tristului sfârşit. Câte o expresie fericită denotă anumite disponibilităţi pentru exerciţiul analitic, deşi, mişcat de soarta suferindei adolescente, Constant nu-şi controlează exclamaţiunile.

Opera literară

  • Idoli de humă, în Eugen, Paul şi Savin Constant, Poezii, Craiova, 1926;
  • Autentice..., Arad, 1926;
  • Viaţa şi opera poetei Alexandrina Mihăescu, Bucureşti, 1926;
  • Pata de cerneală, Bucureşti, 1928;
  • Versuri, Craiova, 1935.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …