Saora

Saora este o populaţie din India (Bengalul de Vest, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh şi Orissa) (circa 520.000 de persoane). Sunt împărţiţi în mai multe grupuri.

Cei mai mulţi dintre ei practică agricultura, pe terenuri defrişate prin incendiere sau în sistem de terase. În completare se ocupă cu vânătoarea şi pescuitul.

În Bengalul de Vest alcătuiesc comunitatea îmblânzitorilor de şerpi. Satul saora, adesea monoetnic (mai ales în Orissa), este condus de un şef (gomang) căruia îi revine îndeosebi sarcina de a rezolva conflictele dintre comunităţi.

În Orissa se împart, în funcţie de activitatea pe care o desfăşoară, în peste 20 de triburi endogame, făcându-se în plus şi distincţie între munteni şi locuitorii văilor.

Filiaţia este patrilineară, reşedinţa neolocativă. Sunt hinduişti. Unul dintre grupuri (muslim sabar) s-a convertit la islam. Limba lor, saora, aparţine familiei austro-asiatice.

Istoric

Grupurile saora din Andhra Pradesh au participat activ la mişcarea naxalistă din anii 1970. Sunt înregistraţi printre Scheduled Tribes.

Denumire: sunt folosite denumirile spiţelor sau clanurilor; kapu savara în Andhra Pradesh.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …