Santal

Santal este o populaţie din estul Indiei (Bengal, Biliar şi Orissa) (circa 4,5 milioane de persoane).

Trăiesc din activitatea agricolă, îndeosebi rizicultură, la care se adaugă produsele pădurii. Situaţia socio-economică a ţinutului lor natal îi determină să încerce din ce în ce mai mult să-şi caute de lucru în industrie sau activităţi agricole (plantaţii de ceai), unde sunt utilizaţi ca muncitori sezonieri.

Filiaţia este patrilineară, reşedinţa patrilocativă. Societatea santal este endogamă, împărţită în clanuri dispersate datorită frecventelor migraţii. Adunările prilejuite de cultul divinităţii din locurile natale contribuie la menţinerea solidarităţii de clan.

Dincolo de grupul de rude, societatea lor egalitară este organizată teritorial, unitatea fiind asigurată de şefii şi preoţii satelor şi de şefii teritoriului (pargana).

Au divinităţi proprii (bonga) care sălăşluiesc în crângul sacru al satului, dar au adoptat şi reinterpretat şi o serie de divinităţi hinduse. Creştinismul, deşi se potriveşte mai puţin cu sistemul lor de valori, s-a implantat, nu fără conflicte.

O caracteristică remarcabilă o constituie intensificarea interpretării religioase a evenimentelor, concepute ca manifestări ale unor aspecte care se desfăşoară în paralel în plan divin. De aici decurg şi unele efecte politice, în măsura în care liderii sunt asimilaţi în scurt timp cu avatarii unor eroi din trecut şi sunt sacralizaţi. Limba santali aparţine familiei lingvistice mumia.

Istoric

Revolta din 1855, condusă de fraţii Sibhu şi Kanhu, îndreptată împotriva ocupanţilor britanici şi administratorilor hinduşi numiţi de aceştia (zamindar) este astăzi un adevărat mit de origine.

Răscoala care a avut loc pe plantaţiile de ceai de la Darjeeling la sfârşitul anilor 1960 a avut ca rezultat constituirea mişcării naxaliste (mişcare politică maoistă care îndeamnă la rezistenţă armată şi care se menţine încă vie în mediul orăşenesc şi studenţesc).

Însă în prezent solidaritatea intertribală se bazează mai mult pe considerente sociale decât politice. Sunt înregistraţi printre Scheduled Trihes.

Denumire: santhal; hor („om” în general) şi numele clanurilor: hasdak, murmu, kisku etc.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …