Samoiezi

Samoiezii sunt un ansamblu de comunităţi din Federaţia Rusă, cei mai mulţi fiind locuitori ai zonei arctice (tundrele care se întind de la Marea Albă şi până în peninsula Taimâr), unii dintre ci trăind şi în taigaua din Siberia de Vest (circa 40.000 de persoane).

Se disting patru grupuri mari: neneţii (care deţin majoritatea absolută), eneţii, nganasanii şi sel’kupii. Cei din tundră (neneţii şi eneţii de tundră, nganasanii) se ocupă cu creşterea renilor şi duc un trai nomad, totuşi eneţii de tundră şi nganasanii sunt în primul rând vânători. Cei care trăiesc în taiga (sel’kupii, neneţii şi eneţii de pădure) sunt seminomazi şi trăiesc îndeosebi din vânat şi pescuit.

Comunităţile samoiede acefale, se împart  în două jumătăţi exogame care se ramifică apoi în clanuri (sel’kupii), fie în clanuri exogame (samoiezii nordici). Filiaţia este întotdeauna patrilineară. Teoretic căsătoria se face prin cumpărarea miresei iar reşedinţa este preferenţial patrilocativă.

Totuşi multe colectivităţi samoiede practică schimbul de surori, scutindu-i astfel pe soţi de plată. Se semnalează cazuri de poliginie. Creştinarea ortodoxă este foarte superficială, neavând o influenţă profundă asupra concepţiilor animiste şamanice (spirite ale naturii, spirite ale morţilor adesea „fixate” în figurine cărora li se dă în mod regulat hrană).

Limbile samoiede constituie o familie iar împreună cu limbile fino-ugrice alcătuiesc familia uralică. Dispun de o bogată literatură orală (tradiţie epică). Limbile enecă, nganasană şi sel’kup sunt în situaţii mai mult sau mai puţin precare.

Istoric

Se consideră că strămoşii samoiezilor, după ce s-au despărţit de fino-ugrici, au trăit în regiunea cuprinsă între cursurile mijlocii ale fluviilor Obi şi Ienisei, de unde s-au dispersat.

Cuceriţi de ruşi, care iau obligat să plătească un impozit în blănuri la începutul secolului al XVI-lea, creştinaţi în mod formal, au suferit presiuni în timpul comunismului (colectivizare, combaterea şamanismului, rusificare), adaptarea lor la lumea „modernă” incluzând şi aspecte negative (alcoolism, tuberculoză etc.). În prezent doar câteva grupuri de neneţi şi-au mai păstrat modul de viaţă tradiţional.

Denumire: samodi, prin preluarea denumirii ruse care a înlocuit termenul vechi samoiedi (care în limba rusă se preta la o pseudoetimologie sugerând că ar practica antropofagia).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …