Sama

Sama este o populaţie din sudul statului Filipine, din insulele situate la sud de Joio, în arhipelagul Sulu.

Unele comunităţi s-au aşezat pe ţărmurile insulelor Mindanao, Basilan, JoIo şi cele ale unor insule indoneziene (sama dilmaut sunt probabil în număr de 150.000 de persoane, iar sama propriu-zişi 300.000).

De obicei se face distincţie între cei stabiliţi pe uscat - sama sau samal - şi cei care îşi duceau viaţa în bărci - numiţi şi sama dilaut, palao, luan, bajau sau sea gypsies („nomazii mării”). Aceştia din urmă s-au sedentarizat în mare măsură în ultimul timp, în sate pe piloni construite în apele litorale puţin adânci, cu recife de corali, din jurul insulelor.

În partea de sud a arhipelagului Sulu au loc activităţi de contrabandă cu Borneo. Se cultivă şi alga agar-agar, în apele litorale puţin adânci.

Istoric

Există mai multe ipoteze cu privire la originea lor, fie că s-au dispersat din Zamboanga până în Indonezia, fie că au venit în valuri succesive din Indonezia, începând din anul 1000. În orice caz, istoria lor este inextricabil legată de cea a altor grupuri musulmane din insulele sudice ale arhipelagului Filipine, şi îndeosebi de cea a populaţiei tausug.

Într-adevăr aceştia iau exploatat şi i-au dominat întotdeauna pe sama, care le furnizau peşte şi erau pescuitori de perle, de cele mai multe ori în beneficiul lor. În general, sama au trăit mereu cu frica violenţelor la care erau supuşi de tausug.

Deşi structura socială, multe dintre tradiţii şi credinţe sunt asemănătoare, populaţiile tausug şi sama se consideră diferite între ele. Sama se prezintă ca un neam de pescari paşnici şi dornici să se instruiască, pe când tausug se fălesc cu tradiţia lor de războinici mândri, care nu au acceptat educaţia oferită de nemusulniani.

Cu unele nuanţe, dispreţul unora şi teama celorlalţi s-au păstrat, mai ales că tausug tind acum să ,se stabilească în insulele din sud şi să acapareze funcţiile de răspundere şi resursele economice în detrimentul populaţiei sama: cei mai cu dare de mână din rândul sama tind să adopte modul de viaţă tausug.  

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …