Sakalava

Sakalava este un ansamblu de populaţii din vestul Madagascarului, care ocupă cea mai mare parte a întinselor câmpii litorale de aici (aproximativ 550.000 de persoane).

Erau cunoscuţi drept crescători de boi zebu, dar în prezent îmbină creşterea animalelor cu agricultura (porumb, manioc, pătate) pe terenuri defrişate sau pe şesurile aluvionare fertile din lungul râurilor. În nord-vest practică rizicultura irigată şi culturi comerciale profitabile (cafea, cacao, vanilie, piper).

Societatea sakalava se remarcă printr-o ierarhizare pronunţată. În general mai bine păstrată la sud de fluviul Betsiboka şi de Majunga (îndeosebi în fostul regat Menabe) şi mai puţin în nord (în special în Boina).

Ordinul princiar şi nobiliar mpanjaka; este organizat pe principiul nediferenţierii. Următoarele ordine cuprind oamenii de rând (vohitse) organizaţi pe principiul patrilinearităţii, împărţindu-se în oameni de rând „de neam bun” (raza soa), care alcătuiesc un fel de aristocraţie, şi oamenii de rând obişnuiţi.

Urmează un subordin provenit din şerbi şi un subordin paria. Apartenenţa la unul sau altul dintre ordine şi subordine este marcată de privilegii ceremoniale - sau dimpotrivă de lipsa acestora.

Rudenia

Sistemul de rudenie sakalava separă din punct de vedere terminologic rudele paterne de cele materne şi, în cazul bărbaţilor, copiii proprii - asimilaţi cu copiii fraţilor, de copiii surorilor. Fraţii tatălui sunt desemnaţi prin acelaşi termen ca şi tatăl, surorile mamei cu acelaşi termen ca şi mama. La toate grupurile există un termten special prin care este denumit fratele mamei.

Istoric

Sakalava este un concept politic, care iniţial denumea populaţiile aflate sub cârma regilor (mpanjaka) Maroserana: realitatea sociologică şi lingvistică actuală nu mai corespunde decât în parte cu aria politică ocupată în trecut de aceştia.

În secolul al XV-lea Maroserana au cucerit populaţiile din ţinutul mahafaly; înaintând apoi spre nord au întâlnit în cale populaţii de agricultori şi de pescari pe care le-au organizat, „dându-le strămoşi”, le-au luat în slujba lor şi le-au integrat în cultele dinastice ale strămoşilor lor (spălarea relicvelor în sud, îngrijirea mormintelor regale în nord), care s-au suprapus astfel peste cultele populare.

Organizarea segmentară a spiţelor Maroserana, care implică plecarea de acasă a fraţilor mai mici, a favorizat proliferarea unor mici regale, dintre care cele mai importante au fost Menabe şi Boina, apărute în secolul al XVII-lea, care au intrat în conflict cu regatul Imerina, fiind cucerite de acesta în secolul al XIX-lea.

Denumire: sakalavi.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …