Sahraui

Sahrauii sunt o populaţie din fosta Sahară Spaniolă, în parte refugiată în Algeria (regiunea Tinduf) sau stabilită în Maroc (circa 150.000 de persoane).

Ansamblu de triburi sunnite de limbă arabă, practicând un nomadism amplu (acum în declin din cauza stării de război), sahrauii şi-au afirmat unitatea prin lupta anticolonială (crearea frontului Polisario), apoi prin opoziţia faţă de pretenţiile teritoriale ale Marocului şi Mauritaniei, ceea ce a dus în 1976 la izbucnirea războiului şi la proclamarea Republicii Arabe Democratice Sahraui, care a fost recunoscută de câteva state.

Au obţinut unele succese în lupta cu Mauritania (care sa retras din conflict în 1978) şi cu Marocul, dar ulterior construirea unui zid fortificat care să împiedice incursiunile sahraui, superioritatea demografică şi militară marocană şi reducerea sprijinului din partea Algeriei au determinat revenirea la situaţia de la sfârşitul anilor 1980, teritoriul lor fiind inclus în graniţele statului Maroc.

Ambele părţi au acceptat arbitrajul ONU în 1992, ce prevedea organizarea unui referendum cu privire la autodeterminare, care a fost amânat până acum de mai multe ori.

Denumire: sahrawi.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …