Saha

Saha este o populaţie din Federaţia Rusă (Siberia, Republica Saha, numită în trecut Iakuţia), al cărei teritoriu este predominant ocupat de taiga, cu numeroase porţiuni defrişate (circa 400.000 de persoane).

Aparţin ansamblului turcic; se împart în mai multe grupuri (din Amga-Lena, din Viliui, din Olekma şi din nord). În trecut erau crescători seminomazi de cai şi de bovine (iar în nord de reni), vânători şi pescari. Odată cu sedentarizarea, acestor activităţi li se adaugă şi culturile agricole, pe scară restrânsă. Fierari vestiţi, sunt cunoscuţi şi ca meşteri în prelucrarea lemnului, şi pentru producţia de cusături, obiecte de podoabă de mare fineţe, centuri de argint sau de alamă.

În mod tradiţional sunt organizaţi în clanuri patrilineare exogame, cu un sistem de spiţe matrilineare (urmaşii fiecăreia dintre soţiile unui bărbat constituiau o spiţă ce cuprindea copiii până la a noua generaţie pe linie masculină, iar spiţa patrilineară îngloba totalitatea spiţelor matrilineare). Prohibiţiile matrimoniale sunt şi acum foarte ample iar legile exogamici strict respectate.

Au aderat în mod superficial la creştinismul ortodox, dar au rămas adepţii unui animism şamanic ale cărui caracteristici se potrivesc - ca schemă - cu logica pastorală. Sistemul lor religios este mai apropiat, de exemplu, de cel al buriaţilor decât de cel al altor populaţii din Siberia. S-au păstrat ritualuri de aducere de ofrande arborilor de la răscrucile drumurilor şi locului.

Sărbătoarea Yhyax se desfăşoară la hotarul satelor sau oraşelor, pe un câmp unde se înfig stâlpi pentru priponirea cailor, de care se leagă salama (frânghii împodobite cu cozi de cai, mănunchiuri de panglici şi alte ofrande). Prin această sărbătoare se urmăreşte păstrarea rodniciei cirezilor şi oamenilor şi este cinstit panteonul complex al divinităţilor din „cele nouă ceruri” care îl are în frunte pe Urung-Aiyy-Tojon. În prezent ca este şi un suport al coeziunii naţionale şi nucleul politicii de „revenire la tradiţii”.

Uzul limbii saha tila (sau iakută), care face parte din grupul de nord-est al ramurii turcice, este generalizat; este scrisă cu alfabet chirilic şi posedă o bogată literatură veche (orală) şi modernă.

Istoric

Au rezult din amestecul diverselor grupuri turco-mongole care au pătruns, cu cirezile de vite şi cu hergheliile lor, pe teritoriul actualei Republici Saha în secolele XIII-XIV pentru a evita războaiele (din timpul lui Genghis Han) cu populaţiile tnuguse.

În secolele XV-XVII, fugind de ruşi pentru a scăpa de iasak (colectarea de blănuri ca impozit), o parte dintre ei au înaintat până în Kolâma. Au acceptat în cele din urmă dominaţia ţaristă, mai ales că după 1782 au avut posibilitatea să se autoadministreze. Creştinarea şi apoi sedentarizarea (în secolul al XIX-lea) au determinat în oarecare măsură aculturalizarea lor.

Revoluţia din 1905 le-a redeşteptat sentimentul naţional, care sa manifestat după 1917 prin rezistenţă în faţa puterii bolşevice. Înfrânţi, au fost nevoiţi să se mulţumească cu statutul de republică autonomă (1922) şi au suferit toate vicisitudinile sovietizării. totuşi nu au fost niciodată marginalizaţi în aceeaşi măsură ca alte populaţii siberiene.

În 1992, Iakuţia a fost recunoscută de Federaţia Rusă ca republică suverană, devenind Republica Saha, prin revenirea la propria autodenumire. Guvernul se străduieşte acum să recupereze funcţiile importante, deţinute încă de ruşi, şi se foloseşte de resursele miniere excepţional de bogate pentru a încheia acorduri economice cu parteneri străini.

Denumire: autodenumirea lor este saha (din yaka sau iaka); termenul a fost deformat de vecinii lor tunguşi, luând forma de ieko sau iako de la care, prin forma mongolă de plural idkut s-a ajuns la denumirea rusească iakut (cu pluralul în limba română iakuţi).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …