Rwanda

Rwanda (Ruanda) este o populaţie din statul Rwanda şi, parţial, din regiunea Masisi din Republica Democrată Congo (Kivu). Include şi grupuri de emigranţi sau refugiaţi (în Republica Democrată Congo, Uganda, Burundi).

Societatea tradiţională rwanda este organizată în plan „orizontal” în elanuri patrilineare totemice neexogame, nelocalizate, şi cu mai multe clase. Unitatea de bază este spiţa, locuind izolată, în câte un cătun, sub conducerea celui mai în vârstă dintre bărbaţi, în plan „vertical” societatea este împărţită în trei ordine sociale: tutsi (păstori), hutu (agricultori) şi twa (pigmoizi olari, vânători şi executanţi ai ordinelor regelui).

Structura politică era de tip monarhic. În vârful ierarhiei se alia mwami, marele gardian al tobei regale Kalinga, considerat adevăratul stăpân al ţinutului. Acest rege sacru, situat în mod simbolic deasupra ordinelor sociale (deci, teoretic, nici tutsi nici hutu) avea relaţii clientelare cu o întreagă ierarhie de căpetenii, printre care se aflau şefii ogoarelor (care puteau fi hutu) şi şefii cirezilor (toţi fiind tutsi). Toţi bărbaţii făceau parte din forţele armate, dar numai tutsi erau admişi în trupele combatante.

În marea lor majoritate sunt catolici, dar propria lor religie, comună celor trei grupuri, este practicată şi în prezent (credinţa într-un spirit creator, cultul spiritelor morţilor). De asemenea, secta semisecretă Kubandwa (religia Ryangombe-Kiranga) şi-a păstrat influenţa. Vorbesc toţi aceeaşi limbă bantu, kinyarwanda.

Clientela

Instituţia ubuhake asigura cooperarea între membrii diferitelor ordine sociale: un „patron” dădea în folosinţă o vacă unui client, care în schimb îi furniza produse agricole. În felul acesta se închega o legătură privilegiată între patron şi client, fiecare fiind dator să-l sprijine pe celălalt în caz de nevoie. Patronul îi acorda clientului său asistenţă în chestiuni juridice, în caz de conflict cu vreun şef sau în vederea satisfacerii unor ambiţii politice.

Cei care aveau mulţi clienţi dobândeau o mare influenţă politică. Aceste „contracte cu vaci” care de obicei marcau relaţia tutsi-hutu, puteau la fel de bine să se realizeze între doi tutsi sau între rege şi vasalii săi. Sistemul acesta, ca şi echivalentul său rundi numit ubugabire a fost abolit de autorităţile coloniale.

Probleme etnice

Colonialiştii au răspândit în rândurile lor o ideologie rasistă, bazată pe unele concepţii eronate ale raseologiei: distincţia între tutsi „de origine semită” şi „negrii” hutu sa concretizat printre altele prin impunerea, în 1931, a unei rubrici cu privire la „etnie” în actele de identitate. Ideologia respectivă a fost preluată şi amplificată, atât de hutu cât şi de tutsi.

Această ignorare a ordinelor sociale existente în societatea lor ierarhizată în favoarea unei identităţi „etnice” de origine externă nu are nici o legătură cu „tribalismul” în sensul tradiţional al termenului. Ca şi în alte zone geografice, radicalizarea identitară a fost amplu instrumentată de clanuri sau facţiuni dornice să-şi „legitimeze” setea de putere politică şi economică.

Istoric

Regatul Rwanda, rezultat ai cuceririi progresive a regatelor hutu (care se pare că iau furnizat modelul regalităţii sacre) de către micile regate constituite în est de tutsi, a fost încorporat împreună cu regatul Rundi în Africa Germană de Est iar apoi, după 1921, a fost încredinţat Belgiei prin mandat al Societăţii Naţiunilor. Monarhia, fragilizată de sistemul colonial şi de „revoluţia socială” hutu din 1959, marcată de primele pogromuri antitutsi, a fost abolită cu puţin înainte de dobândirea independenţei (1962).

Într-o ţară în care presiunea demografică şi dependenţa de culturile destinate exportului (ceai, cafea) ridicau probleme din ce în ce mai grave, tutsi au fost înlăturaţi din toate funcţiile de conducere şi supuşi periodic unor masacre. Mulţi dintre ei s-au refugiat în ţările vecine, mai ales în Uganda, unde în 1987 s-a creat Frontul Patriotic Rwandez (FPR), care a întreprins o primă ofensivă împotriva Rwandei, stopată cu ajutorul Franţei, Belgiei şi Zairului.

Atentatul din aprilie 1994, în care au pierit preşedinţii statelor Rwanda şi Burundi (nici până în prezent nu se ştie oficial cine a organizat doborârea avionului în care se aflau aceştia) a pus capăt în mod brutal demersurilor începute în vederea democratizării ţării şi reintegrării refugiaţilor. Garda prezidenţială şi miliţiile interhamwe au declanşat masacre sistematice împotriva tutsilor şi opozanţilor rwandezi, care s-au transformat într-un adevărat genocid (se estimează că au fost ucişi între o jumătate de milion şi un milion de oameni).

FPR a intrat în acţiune şi după o ofensivă încununată de succes a preluat controlul asupra Rwandei, instaurând un regim dominat de tutsi, în timp ce un milion de hutu, temându-se de răzbunarea noilor stăpâni ai ţării, însoţiţi de rămăşiţele vechii armate, s-au refugiat în Zair şi Tanzania. În mare parte aceştia au revenit în Rwanda în 1996. Alţi hutu, refugiaţi la Kivn, se pare că au fost victimele răzbunării soldaţilor din FPR aliaţi cu rebelii zairezi în decursul campaniei care a dus la căderea lui Mobutu.

În noua Rwanda, guvernată astăzi de foştii rebeli din FPR, raporturile de putere dintre hutu şi tutsi s-au inversat. Tensiunea între aceste două ordine sociale tinde să se permanentizeze, eticheta de „vinovaţi de genocid” este aplicată în mod colectiv tuturor hutu, în situaţia în care datoria de a-şi răzbuna morţii este o caracteristică culturală profund înrădăcinată în mentalitatea populaţiilor din regiune.

Denumire: banyarwanda, ruanda, rouanda, ouanyarouanda, abanyar-wanda etc.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …