Ruund

Ruund este o populaţie din Republica Democrată Congo (Katanga, Kasaiul de Vest, Bandundu) şi din Angola (Lunda Norte, Lunda Sul), aşezată în partea de nord a marelui podiş cu vegetaţie de savană care se întinde între munţii Bie şi munţii Mitumba (aproximativ 550.000 de persoane).

Practică agricultura itinerantă pe terenuri defrişate prin incendiere (manioc), creşterea animalelor mici, culesul şi vânătoarea, în trecut au avut activităţi comerciale intense, participând la traficul de fildeş şi de sclavi. Sunt virilocativi şi au în general un sistem bilateral de filiaţie.

Unitatea funciară de bază, domeniul (ngand) alcătuit din ogoare şi păduri, este condus de capul grupului de rude (divar). Mai sus în ierarhie se află intendenţii (chilol) numiţi de curtea regală. în capitală, zeci de demnitari specializaţi îl înconjoară pe mwant yav suveranul sacru.

Deşi au aderat la creştinism (catolicism, metodism), au păstrat numeroase elemente din vechiul lor sistem religios (relaţia cu spiritele, asocierea persoanei regelui cu şarpele mitic lyaz a Ngomb sau Cinaweezi). Au o limbă proprie, uruund, din grupul bantu, vorbită la concurenţă cu swahili şi cu franceza.

Istoric

Având neîndoielnic legături eu luba, populaţia ruund a pus bazele regatului Lunda care, alături de regatele Kongo şi Luba, au constituit modelul de stat pre-colonial african din regiunile de savană din Africa Centrală.

Expansiunea extraordinară a acestui regat din secolul al XVII-lea şi până pe la mijlocul secolului al XIX-lea explică faptul că elemente de origine ruund pot fi întâlnite la populaţii din Luapula (lunda din Kazembe), la ndembu, kaonde, sanga, kete, salampasu, pende, yaka şi multe altele.

Regatul Lunda a fost zguduit începând de la jumătatea secolului al XIX-lea de invaziile chokwe; convieţuirea dintre ruund şi chokwe a dat multă bătaie de cap administraţiei coloniale şi constituie şi acum o problemă.

După dobândirea independenţei au fost printre cei mai fervenţi partizani ai secesiunii Katangăi (Moise Chombe, şeful efemerului stat Katanga, era un membru al familiei regale ruund). Tendinţele secesioniste se menţin şi în prezent.

Denumire: aluunda, lunda centrali / de nord, lunda din Mvant Yav, aruund.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …