Rundi

Rundii sunt populaţia din statul Burundi.

Societatea tradiţională rundi este foarte asemănătoare cu societatea rwanda. În plan „orizontal” este organizată în clanuri patrilineare totemice neexogame, nelocalizate, cu mai multe clase. Unitatea de bază este spiţa, trăind izolată într-un cătun.

În plan „vertical” societatea era împărţită în cinci ordine sociale: ganwa (prinţii), tutsi abanyaruguru (păstori), tutsi hima (tot păstori, dar deosebiţi de primii), hutu (agricultori) şi twa (pigmoizi olari, vânători şi executanţi ai ordinelor regelui).

În fruntea tuturor   se afla mwami urmaş al cuceritorului Ntare, intermediar sacru între oameni şi fiinţa supremă Imana şi mare gardian al tobei regale Karyenda, considerat adevăratul stăpân al ţinutului. El avea relaţii clientelare cu o întreagă ierarhic de căpetenii teritoriale ganwa, tutsi şi hutu.

Armata sa era alcătuită, în parte, din tineri tutsi, proveniţi de pe domeniile personale răspândite în teritoriu, şi din „paji”, fii ai căpeteniilor, instruiţi la Curte.

Rundi sunt în cea mai mare parte creştini (catolici, dar există şi o puternică minoritate protestantă), însă religia tradiţională comună celor trei grupuri sociale este încă practicată. De asemenea, secta semisecretă Kubandwa (religia Ryangombe-Kiranga) şi-a păstrat influenţa. Toate grupurile vorbesc aceiaşi limbă bantu, kirundi.

Istoric

Regatul Rundi format printr-un proces de expansiune comparabil cu cel care a dat naştere regatului vecin Rwanda, a avut o istorie colonială similară. Însă aici monarhia nu a dispărut decât în 1966, la patru ani după dobândirea independenţei, într-un context de grave tulburări (revolta hutu, reprimată în mod sălbatic). Tutsi (îndeosebi tutsi-hima) au păstrat de atunci puterea, pe care adesea au exercitat-o în mod sângeros (eliminarea fizică a opozanţilor hutu sau tutsi, masacrarea.

În 1972, cu sprijinul armatei, a cel puţin 200.000 de hutu în urma unei răscoale ţărăneşti). Aceste tensiuni au dus în 1988 la noi masacre, în urma presiunilor comunităţii internaţionale a fost încheiat un acord de împărţire a puterii. Însă după dispariţia, în aprilie 1994, a preşedintelui (hutu) într-un atentat (care a vizat avionul omologului său rwandez) şi preluarea puterii de către un preşedinte tutsi-hima, P. Beyoya (1996), ţara a fost aruncată într-un război civil cu greu potolit.

Spre deosebire de cele ce sau petrecut în Rwanda, dominată de populaţia majoritară hutu, puterea tuisi minoritară din Burundi a interzis orice menţiune „etnică” iar constituţia ţării nu permite partidelor politice să militeze pe această bază.

Denumire: barundi; roundi, ruundi, warundi, ouaroundi etc.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …