Rukai

Rukaii sunt o comunitate din Taiwan, ocupând o mică limbă de pământ la sud de munţii înalţi din centrul insulei (circa 8.000 de persoane).

Practică agricultura pe terenuri defrişate prin incendiere (în special mei şi taro). Vânează şi pescuiesc (în râuri).

Societatea este împărţită în două clase, nobilii, posesori de pământuri, şi oamenii de rând.

Organizarea socială nediferenţiată, se bazează pe unităţi rezidenţiale transmise conform principiului primogeniturii.

În procesul normal de segmentare a sistemului, fraţii şi surorile mai mici merg să locuiască în familia consortului sau îşi constituie gospodării proprii.

Şamanismul acordă o mare importantă strămoşilor. Vorbesc o limbă austroneziană.

Adesea rukaii au fost incluşi în aceiaşi categorie cu paiwanii.

Deşi aceste grupuri sunt înrudite, prezintă diferenţe în ceea ce priveşte arta, costumele populare şi limba.

Arta

Casele oamenilor sunt împodobite cu statui din lemn care îi înfăţişează pe strămoşi, conform unei tradiţii introduse de o femeie-şaman, căreia se zice că i s-a arătat în vis femeia-şaman iniţială, cerându-i să-i cinstească astfel pe strămoşi.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …