România şi Parteneriatul pentru Pace

Cu prilejul reuniunii de la Bruxelles a NATO, din ianuarie 1994, s-a decis lansarea unei iniţiative privind creşterea încrederii şi întărirea cooperării între statele membre ale Alianţei şi statele din centrul şi răsăritul Europei, care urmau să devină membre.

Aceste state au fost invitate să se alăture statelor membre ale NATO la lucrările organismelor politice şi militare ale alianţei, în vederea cooperării politice şi militare pe continentul european.

România a fost primul stat care a aderat la Parteneriatul pentru Pace şi a participat la numeroase acţiuni militare comune - manevre, pregătiri strategice - în vederea integrării în Alianţă.

În conformitate cu principiile Parteneriatului, NATO se va consulta cu fiecare dintre participanţii la această iniţiativă, în măsura în care voinţa şi capacitatea fiecăruia servesc cauzei comune a unităţii Europei.

Check Also

Construcţia democraţiei postdecembriste în România

Ultimul deceniu al secolului al XX-lea marchează în România trecerea de la un regim totalitar …

Drepturi şi libertăţi democratice în Constituţia României din 1923

Titlul II al Constituţiei, intitulat „Despre drepturile românilor”, cuprindea articolele 5-32 şi preciza drepturile şi …

Miniştri de externe ai României (1918-1940)

Ion I.C. Brătianu – 29 noiembrie 1918 – 12 septembrie 1919 şi 21 iunie – …

Folosirea scrisului şi literatura slavo-română în timpul feudalismului pe teritoriul României

Folosirea scrisului pare să nu se fi întrerupt niciodată la populaţia de pe teritoriul României, …

Sistemul concentraţionar în România

Sistemul concentraţionar al României comuniste a cuprins numeroase închisori şi lagăre de muncă precum cele …