Repere în evoluţia literaturii române

 
Cultura şi literatura veche   Umanismul secolul al XVI-lea, al XVII-lea şi prima jumătate a secolului al XVIII-lea • Cronicarii moldoveni (Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce) şi munteni (Radu Popescu, Radu Greceanu) • Dimitrie Cantemir
Cultura şi literatura premodernă   Iluminismul   1780-1830 • Şcoala Ardeleană (Gheorghe Şincai, Samuel Micu-Klein, Petru Maior, Ion Budai-Deleanu) - Iluminismul în Moldova şi în Ţara Românească • Epoca de tranziţie (începuturile poeziei şi ale prozei) - Poezia (poeţii Văcăreşti, Costache Conachi) - Proza (Dinicu Golescu)
Literatura modernă   Perioada paşoptistă   Mihail Kogălniceanu; revista „Dacia literară” - Introducţie (1840)   Romantismul   1830-1860 • Perioada preromantică (Vasile Cârlova, Ion Heliade Rădulescu, Gheorghe Asachi) • Perioada paşoptistă - Poezie (Andrei Mureşanu, Vasile Alecsandri, Grigore Alexandrescu) - Proză (Costache Negruzzi, Ion Ghica, Alecu Russo, Vasile Alecsandri - Teatru (Vasile Alecsandri) • Perioada postpaşoptistă (Nicolae Filimon, Alexandru Odobescu, B.P. Hasdeu)
Epoca marilor clasici   Titu Maiorescu; Junimea; revista „Convorbiri literare”   circa 1867-1885 • Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Ioan Slavici
Prelungiri ale clasicismului şi ale romantismului   Orientări: poporanismul şi sămănătorismul   1900-1916 • George Coşbuc, Octavian Goga   • Duiliu Zamfirescu, Barbu Ştefănescu Delavrancea
Simbolismul   Alexandru Macedonski - revista „Literatorul”; articolul Poezia viitorului   1892-1916 • Alexandru Macedonski, Ştefan Petică, Dimitrie Anghel, Ion Minulescu, George Bacovia
Perioada interbelică   Tradiţionalismul (Nicolae Crainic)   Modernismul - Eugen Lovinescu revista „Sburătorul”   Avangarda (Ion Vinea, Tristan Tzara) 1919-1940 • Poezia - tradiţionalism (Ion Pillat, Vasile Voiculescu) - modernism (Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu) - avangardism (Ion Vinea, Ilarie Voronca)   • Proza (Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Mihail Sadoveanu, George Călinescu, Mircea Eliade)   • Dramaturgia (Camil Petrescu, Lucian Blaga)
Literatura de după al doilea război mondial   Neomodenismul   1960-1980 • Poezia (Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Emil Botta, Leonid Dimov, Ioan Alexandru, Ana Blandiana) • Proza (Marin Preda, Eugen Barbu, Petru Dumitriu, Ştefan Bănulescu, Fănuş Neagu, Sorin Titel) • Dramaturgia (Marin Sorescu, Horia Lovinescu, Theodor Mazilu, Ion Băieşu)
Postmodernismul (generaţia ’80) 1980-2000   • Poezia (Mircea Cărtărescu, Alexandru Muşina, Florin Iaru) • Proza (Mircea Cărtărescu, Ioan Groşan, Mircea Nedelciu) • Dramaturgia (Matei Vişniec)

Check Also

Reviste şi tendinţe în evoluţia literaturii interbelice

Climatul epocii 1918-1944 După primul război mondial, Europa a intrat într-o perioadă de mari transformări …

Realismul în literatura română. Teoretizări şi opinii

În literatura română se poate vorbi de existenţa elementelor realiste în satira populară, în Didahiile …

Literatura română la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

Privire generală asupra epocii În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, conflictele de idei, expresie …

Ideile „Daciei literare” şi rolul ei în orientarea culturii şi a literaturii române

Pe scurt Ideile emise de Mihail Kogălniceanu sunt: Cum traducerile nu fac o literatură, ele …

Contribuţia marilor clasici la dezvoltarea limbii şi literaturii române

După ce am parcurs studiul marilor clasici ai literaturii noastre din a doua jumătate a …