Rejang

Rejang este o populaţie din Indonezia, trăind în provincia Bengkulu din Sumatra (aproximativ 1 milion de persoane).

Rejang propriu-zişi (jang Iebong, jang musai şi jang abeus) ocupă ţinuturi muntoase, rejang pesisir (jang lai, jang bekulau şi două grupuri înrudite, bang haji şi semitul) trăiesc în câmpia litorală. Practică încă din vechime cultivarea orezului pe terenuri defrişate prin incendiere, la care în zilele noastre s-au adăugat rizicultura irigată şi culturile comerciale (piper, ceai, cafea).

Familiile extinse sunt grupate în patrilinii (siukau), care la rândul lor fac parte din subclanuri (mego). Acestea consideră că provin din cele patru clanuri originare (bang mego pat) despre care se zice că descind fiecare din câte imul dintre cei patru fii ai lui Jang, strămoşul mitic.

Rezidenţa era în esenţă virilocativă, însă din anii 1930 a început să domine uxorilocativitatea de unde şi o tendinţă spre matrilinearitate, fără ea prin aceasta să se modifice organizarea în clanuri.

Fiecare dintre cele patru clanuri originare îşi avea propriul său teritoriu în districtul lor de baştină Lebong. Subclanurile aveau la rândul lor un teritoriu propriu. Atât clanurile cât şi subclanurile recunosc autoritatea câte unei căpetenii ereditare (rajo). Satele erau alcătuite teoretic din patru patrilinii (sukau) ai căror conducători formau sfatul satului.

Ţinutul rejang a fost una dintre ultimele regiuni islamizate din Sumatra. Credinţele preislamice (diverse entităţi spirituale cărora le sunt aduse ofrande, cultul strămoşilor, în special al întemeietorilor satelor) rămân în continuare foarte vii. Cel mai important ritual, celebrat o dată la cinci, la şapte sau la nouă ani, era închinat împreunării principiului masculin al orezului cu cel feminin.

Limba rejang (baso jang) destul de apropiată de malaeză, face parte din grupul de limbi malaio-polineziene de vest.

Istoric

În 1685 englezii au ridicat un fort la Bengkulu, punct de escală pe ruta maritimă care urma coasta vestică a Sumatrei până la strâmtoarea Sondelor. În 1823 Bengkulu a fost cedat olandezilor, englezii primind în schimb Malacca.

După mai multe campanii, olandezii au reuşit să anexeze interiorul, foarte bogat în aur. În 1860 a început un proces rapid de islamizare, în timp ce cultivarea în sistem de irigare a orezului se răspândea în văi şi în câmpie.

Denumire: (indoneziana) orang rejang, rejang-lebong, tun jang.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …