Rathawa

Rathawa este o populaţie din India (în principal din Gujarat) (circa 310.000 de persoane).

Se împart în şase grupuri (petha): bamnia, baria, mahania, kathari, baka şi fadia.

Majoritatea sunt cultivatori (porumb), însă numai puţini dintre ei posedă propriile lor terenuri.

Organizarea socială are în frunte o căpetenie de grup, patel, şi un consiliu comunitar.

Rezidenţa este patrilocativă sau neolocativă, iar filiaţia patrilineară. Căsătoriile sunt aranjate.

De religie hindusă, rathawa apelează atât la brahmani poojara cât şi la oficianţi (gor) din propria lor comunitate. Divinitatea principală este Baba Dev.

Vorbesc limba gujarati.

Istoric

Au jucat un rol însemnat în regiune, datorită alianţelor militare cu populaţia rajput şi eu mogulii, cărora le-au servit ca mercenari, la fel ca multe alte grupuri tribale.

În plus ei ocupau poziţii strategice în punctele-cheie ale unor rute comerciale. Sunt înregistraţi printre Scheduled Tribes.

Denumire: numele rathawa se aplică locuitorilor din Rathbsitarm, ţinut muntos împădurit, din Gujarat.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …