Radu Drăgan

Radu Drăgan (9 septembrie 1953, Bucureşti) - poet şi eseist. Este fiul Gabrielei şi al lui Constantin Drăgan.

Urmează, la Bucureşti, Liceul „Tudor Vladimirescu” (1970-1974) şi Institutul de Arhitectură (absolvit în 1982). Publică versuri în revistele „Amfiteatru” şi „Luceafărul” şi debutează editorial cu volumul de versuri Marea transparenţă (1979; Premiul pentru debut al Editurii Albatros). Între 1982 şi 1990, Drăgan practică arhitectura la Romproiect şi Proiect Bucureşti şi este, din 1990, asistent, apoi conferenţiar la Institutul de Arhitectură.

În ianuarie 1990, fondează revista „ Arhitext”. Publică aici, ca şi în „Arhitectura” şi „Revista de istorie şi teorie literară”, eseuri şi critică literară. Arhitect în mai multe agenţii de arhitectură şi decoraţiuni interioare, face un doctorat în antropologie socială şi etnologică la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales din Paris şi altul în ştiinţa religiilor (1996-2000) la Ecole Pratique des Hautes Etudes, tot la Paris, susţinut cu teza La Pierre Dieu. Espace et matiere dans les traites alchimiques de la fin de la Renaissance. Colaborează la „Dilema”, „Contrapunct”, „Tribuna”, „Cotidianul” etc.

Din 1990 este colaborator permanent la „Jurnalul literar”, unde publică articole în marginea actualităţii. Voce sigură, echilibrată, formată în contactul cu istoria culturii, Drăgan nu cade niciodată în entuziasmele colective conjuncturale, relevând mai degrabă reflexele trecutului asupra epocii contemporane.

Poemele din volumul Marea transparenţă se alcătuiesc într-un univers în care aerul e încărcat de îngeri, „sămânţa se naşte din abur”, „pe un nor călătorim”, iar cuvântul „se-aşează pe inimă suav”. Natura vizionară a lirismului şi aspiraţia spre transcendenţă, care se insinuează şi în raporturile cu limbajul poetic, sunt definitorii pentru poezia sa: „A trebuit să-nvăţ acel grai pământesc / întreb piatra şi ea nu-mi răspunde / întreb mierla şi ea tace / nedumerită / Norul se furişează tiptil / Vulturul mă ciocăneşte dispreţuitor / - Descoperă tu cuvântul, spune el / Află cuvântul care nu se spune şi ne ţine pe toate / să nu ne prăbuşim” (Cerşirea limbii).

O primă culegere de eseuri, Fiinţa şi spaţiul (1992), dezvăluie preocuparea predilectă a autorului - hermeneutica spaţiului. Muntele înflorit. Contribuţie la o hermeneutică a imaginarului (1998) este o cercetare analitică a spaţiului simbolic în mai multe texte alchimice de la sfârşitul Renaşterii. Fără nici o tendinţă spre tracomanie, patru din cele cinci studii care compun volumul se referă la mitul magului Zalmoxis.

Autorul evită, de asemenea, să caute configuraţii spaţiale în spatele structurilor gândirii. Lumile răsturnate (2000), traducere în limba română a cărţii Les Mondes renverses, apărută la Paris în 1999, este o analiză comparativă a spaţiului ca reprezentare socială, pe baza cercetărilor autorului în satele vâlcene.

Drăgan nu este preocupat doar de spaţiul „construit”; el abordează problemele legate de spaţiul imaginar, în special cel al „lumii de dincolo”, făcând din Lumile răsturnate, potrivit opiniei lui Paul-Henri Stahl, care o prefaţează, o carte greu de înscris într-o disciplină anume.

Opera literară

  • Marea transparenţă, Bucureşti, 1979;
  • Fiinţa şi spaţiul, Bucureşti, 1992; ediţia (Symbols and Language in Sacred Christian Architecture), traducere de Cristina Ilina Sălăjan, New York, 1996;
  • Muntele înflorit. Contribuţii la o hermeneutică a imaginarului, Bucureşti, 1998;
  • Les Mondes renverses. Etude sur la representation de l’espace de la societe traditionnelle, prefaţă de Paul-Henri Stahl, Paris, 1999; ediţia (Lumile răsturnate), traducere de Roxana Pitea, Bucureşti, 2000.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …