Quiche

Quiche este o populaţie maya din Guatemala. Ţinutul quiche se întinde în podişurile înalte (altiplano) guatemaleze, între Sierra Madre, Sierra de Los Cuchumatanes şi Sierra de Chuacus, având un climat temperat până la rece, cu veri ploioase, şi (le asemenea în zona tropicală vulcanică (circa 800.000 de persoane).

Alcătuiesc cel mai important grup indigen al ţării (şi al treilea din America Latină după aymara şi quechua). Trăiesc în sate sau cătune, dar şi în trei dintre cele mai mari oraşe indigene de pe continentul american, Cchichicastenango, Quetzaltenango şi Santa Cruz de los Quiche (vechiul Utatlan, capitala regatului quiche).

Agricultura este pilonul principal al vieţii economice. Cei mai mulţi dintre ei posedă mici parcele de pământ pe care cultivă porumb, fasole şi diferite legume, alături de cafea pentru vânzare. Se ocupă de asemenea cu meşteşugăritul şi micul comerţ ambulant şi lucrează în domeniul serviciilor sau ca muncitori agricoli.

Variantele dialectale sunt foarte puternice, iar unitatea socială se realizează la nivelul fiecăruia dintre cele 70 de municipios. Sunt catolici, însă sub auspiciul confreriilor au integrat creştinismului un mare număr de elemente prchispanice. Numeroasele dialecte aparţin grupului quiche din ramura maya-quiche. În cătune predomină monolingvismul.

Istoric

Au format un regat puternic, care a atins apogeul în secolul al XV-lea şi s-a menţinut până în momentul cuceririi spaniole. În perioada aceea patru naţiuni (quiche, cakchiquel, tzutujil şi mam) se remarcau prin organizarea statală, primele două dintre ele disputându-şi militar dominanţa. Între 1524 şi 1630, spaniolii (sprijiniţi de cakchiquel împotriva populaţiei quiche) au supus ansamblul de populaţii indigene.

Războiul, deplasările populaţiei, destructurarea socială, economică şi culturală, dar mai presus de toate epidemiile i-au decimat pe localnici, fără să reuşească însă să-i facă să renunţe la credinţele şi tradiţiile lor (costumbre).

Societăţile autohtone au regăsit în secolul al XVIII-lea un anumit dinamism, care a neliniştit societatea colonială; acordarea independenţei Guatemalei în 1821 şi reforma liberală din 1871 au fost făcute în mare parte în detrimentul indienilor.

Cu excepţia aşa-numitei perioade a revoluţiei guatemaleze (din 1944 până în 1954), dictaturile s-au succedat fără încetare, iar exploatarea indigenilor a devenit crâncenă.

Din 1970 până în anii 1990, violenţa a atins culmi rar egalate în America Centrală. În 1996 au fost semnate acorduri de pace şi de atunci identitatea şi drepturile mayaşilor au fost recunoscute oficial.

Cea mai celebră reprezentantă a poporului quiche, Rigoberta Menchu, a primit în 1992 Premiul Nobel pentru pace, pentru lupta pe care a purtat-o împotriva represiunilor suferite de populaţiile autohtone din Guatemala.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …