Quechua

Quechua este un grup amerindian din Peru (departamentele Lambayeque, Amazonas, San Martin, Ancash, Huanuco, Pasco, Junin, Lima) şi Bolivia (departamentele La Paz, Cochabamba, Oruro, Suere şi Potosi), metisat cu europenii într-o măsură mai mică sau mai mare în funcţie de regiune, ocupând văile interandine şi stepele de altitudine. Vorbitorii de limbă quechuna reprezintă cam 15% din populaţia peruană şi 20% din populaţia Boliviei.

Limba quechua

Numită de vorbitorii săi fie kichwa (la Cuzco şi în centrul statului Peru), (qhiswa (la Cuzco şi în Bolivia) şi qichwa (la Ayacucho), fie ninasi (Cuzco şi Ayacucho) sau yangashimi, cuprinde un ansamblu de dialecte dintre care unele nu sunt interinteligibile.

Acest grad de diferenţiere se explică prin vechimea expansiunii limbii quechua şi ar fi putut fi chiar considerat că defineşte un grup de limbi distincte aparţinând aceleiaşi familii (cum se întâmplă în cazul limbilor romanice) ceea ce nu îi împiedică pe diferiţii vorbitori de quechua să împărtăşească foarte intens sentimentul că vorbesc o singură limbă.

Până la cucerirea spaniolă, diferitele variante de „quechua” - ca şi în cazul grupului „aymara” - slujeau drept limbă de comunicare în interiorul mozaicului andin. Contrar unei păreri multă vreme răspândite, centrul de origine al limbii quechua nu este Cuzco, celebra capitală a incaşilor, ci se situează undeva între ţărmul mării şi lanţul muntos central din Peru, poate la Chavin, în perioada cuprinsă între anii 400 şi 200 î.Hr.

După cucerire, quechua promovată de incaşi (cea vorbită în zona centrală a Perului şi în faimoasele „regate” Pachacamac şi Chincha) a fost înlocuită de variantele meridionale ale limbii, pe baza cărora misionarii au alcătuit un tip standard scris, pe care l-au numit „limba generală”, o adevărată „latină andină”, căreia al III-lea conciliu de la Lima (1583) i-a rezervat exclusivitatea traducerii doctrinei creştine.

În această limbă au fost scrise aproape toate textele de evanghelizare şi de catehizare, dar şi o literatură profană foarte bogată (teatru şi poezie), operă atât a literaţilor cât şi a elitei indigene. Însă „limba generală” nu s-a mai putut păstra după dispariţia regimului colonial, care a antrenat şi declinul nobilimii autohtone. Dobândirea independenţei statului Peru a marcat triumful noilor elite hispanofone.

În zilele noastre, în sudul statului Peru şi în Bolivia, bilingvismul quechua-spaniolă a făcut progrese în rândul populaţiei masculine tinere. Pe arii largi ale Cordilierei centrale şi nordice peruane, aproape întreaga populaţie a comunităţilor este bilingvă. În unele regiuni quechua este pe cale să dispară cu desăvârşire.

Această limbă este vorbită de asemenea în Columbia şi Ecuador (unde vorbitorii de quechua sunt în general consideraţi „indigeni”), ca şi în nord-vestul Argentinei (unde vorbitorii sunt consideraţi „creoli”, descendenţi ai europenilor).

Denumire: quichua, quetchoua, runa, peruano (în Peru).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …