Puyuma

Puyama este o populaţie din sud-estul Taiwanului, trăind în câmpia Taitung (circa 8.000 de persoane).

Termenul puyuma are mai multe semnificaţii. El desemnează un ansamblu alcătuit din două grupuri înrudite prin limbă, dar aflate în relaţii de ostilitate: katipul şi puyuma propriu-zişi.

Puyuma sunt agricultori (cu săpăliga) şi vânători. Teritorialitatea joacă un rol extrem de important în viaţa lor. Fiecare individ aparţine unui sat, unei jumătăţi şi unei gospodării, care este cea în care locuiesc părinţii în momentul naşterii lui.

După o vreme este inclus, în funcţie de voinţa părinţilor, în grupul ritual al casei strămoşilor tatălui sau mamei sale. Filiaţia este nediferenţiată, iar rezidenţa era odinioară uxorilocativă.

În general, fiica cea mai mare moşteneşte casa şi avutul. Ea trebuie să îi ţină pe lângă ea pe fraţi, pe surorile mai mici şi familiile acestora. Au dezvoltat un veritabil sistem de clase de vârstă, pe care se bazează prin excelenţă politica.

Cu ocazia războaielor cu grupurile vecine şi a ritualurilor de trecere erau organizate expediţii de vânătoare de capete. Femeile-şamani, preoţii şi ghicitorii „bambumancieni” asigură unitatea socio-cosmică a societăţii. În prezent puyunia sunt minoritari în sate. Vorbesc o limbă austroneziană.

Şamanism

Femeile-şamani continuă să fie extrem de active. Nu rareori pot fi văzute în avioanele de cursă internă, mergând la unii din cei stabiliţi în marile metropole să îndeplinească diverse ritualuri, deşi nu vorbesc nici chineza şi nici taiwaneza.

Istoric

Cronicile chineze aduc dovezi cu privire la importanţa atinsă în trecut de populaţia puyuma. În secolul al XVIII-lea ei ajunseseră stăpânii unei mari porţiuni din sud-estul insulei.

În 1722, împăratul Kanghsi al Ch’ingilor a cerut ajutorul unui puyuma, Pinadai, ca să îi poată prinde pe doi rebeli. După predarea acestora, împăratul ia dat lui Pinadai titlul de „Mare Rege al Peinanului” şi l-a numit guvernator peste estul şi sudul insulei.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …