Punan

Punan este o denumire care desemnează un ansamblu de grupuri nomade sau foste până de curând nomade, nu neapărat înrudite între ele, trăind în regiunile muntoase din centrul insulei Borneo şi în zona de pădure ecuatorială, la graniţa dintre Malaysia, Indonezia şi Brunei (circa 25.000 de persoane).

Economia de subzistenţă tradiţională se baza, şi continuă să se bazeze, la grupurile rămase nomade sau seminoniade, pe vânătoare (cu sarbacana) şi colectarea produselor pădurii, regimul lor alimentar fiind alcătuit în special din sago şi carne de mistreţ.

Fac troc sau vând agricultorilor dayak sau direct negustorilor chinezi răşini, camfor, otrăvuri rafinate, ca şi coşuri şi sarbacane. În prezent, cei mai mulţi dintre ei sunt sedentarizaţi.

Stabiliţi alături de dayak, au adoptat, pe parcursul unei perioade mai mult sau mai puţin îndelungate de timp (procesul de sedentarizare fiind progresiv), o economie dublă, combinând esartajul, culturile făcute cu săpăliga şi colectarea produselor pădurii.

Sistemul de rudenie este cognatic. Practică monogamia. Trăiesc în colibe ce adăpostesc familii nucleare. Sunt constituiţi în cete, grupuri de 20 până la 50 de persoane, egalitare, instabile şi odinioară endogame. În prezent însă pot exista legături matrimoniale chiar între nomazi şi dayacii sedentari.

Religia tradiţională animistă a fost defavorizată de sedentarizare, ceea ce i-a făcut să adopte religia dayak (care variază în funcţie de grup) şi în prezent creştinismul (cei mai mulţi dintre ei).

Limbile vorbite de ei se împart în două categorii. Majoritatea aparţin grupului lingvistic kayan-kenyah, în vreme ce restul fac parte din grupul rejang-baram. Toate se trag din ramura malaio-polineziană de vest a familiei austroneziene.

Istoric

Până la pacificarea ţinutului şi la încetarea vânătorii de capete, în jurul anului 1925, nomazii au fost când victime, când participanţi (slujind drept călăuze pentru populaţia dayak).

Astăzi nomadismul este pe cale de dispariţie din mai multe motive: dorinţa statelor de a exercita un control asupra acestor populaţii, dorinţa agricultorilor de a-i avea ca parteneri comerciali statornici şi devalorizarea socială a vechiului mod de viaţă.

Procesul de sedentarizare a zdruncinat organizarea economică şi socială a punanilor. A crescut numărul de persoane legate de o gospodărie, a apărut o stratificare socială şi sunt exploataţi în şi mai mare măsură.  

 

Denumire: penan (în Sarawak), bukit, bukat, bekatan, ot, ut, basap.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …