Puinave

Puinave este o populaţie amerindiană din estul Columbiei (Guainia, Vichada), stabilită pe malurile fluviului Inirida şi ale afluenţilor săi, ca şi în lungul graniţei cu Venezuela (Amazonas) şi Brazilia (Amazonas), într-o regiune de câmpii cu vegetaţie ierboasă; în Columbia dispun de şapte resguardos (rezervaţii) (circa 5.300 de persoane).

Activitatea principală este cultivarea maniocului, însă practică şi vânătoarea (cu sarbacana, cu arcul sau cu carabina), pescuitul (cu undiţa sau cu harponul) şi culesul. La semănat iau parte atât bărbaţii cât şi femeile, în vreme ce strângerea recoltei este efectuată numai de către acestea din urmă. Fac schimb de produse cu populaţiile kurripaco, piaroa şi makiritare, dându-le vânat şi luând de la ei curara.

Cătunele se compun din cinci până la şase familii nucleare, care formează o familie extinsă, însă locuinţa este individuală. Practică exogamia. Sistemul de rudenie este de tip irochez, iar descendenţa patrilineară. Rezidenţa este la început matrilocativă, soţul lucrând un timp pentru socrul său, devenind apoi virilocativă. Comunitatea este reprezentată în faţa autorităţilor columbiene de către un căpitan.

Patru categorii de şamani (plătiţi) îndeplinesc funcţiile religioase şi medicale; cel mai tare dintre ei are „toate” puterile de acţiune asupra bolii şi a morţii. Evanghelizarea, facilitată în parte de existenţa unor mituri mesianice în rândul acestei populaţii (ca şi la kurripako), a pus capăt ritualurilor asociate ciclurilor naturii.

Limba lor face parte din grupul maku-puinave al familiei tukano. Tinerii folosesc şi spaniola.

Istoric

Primul contact datează din 1650, o dată cu sosirea iezuiţilor, care au fost urmaţi de franciscani, dominicani şi capucini. Avântul recoltării cauciucului şi o epidemie de tuberculoză i-au determinat să se retragă în pădure, unde au fost contactaţi de evangheliştii de la New Tribe Missions în 1963. Sedentarizarea care a urmat a avut drept consecinţă secătuirea progresivă a solului în zonele populate.

Denumirea: guaipuinave, caberre.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …