Pshav

Pshav sunt munteni din estul Georgiei, cei mai mulţi fiind stabiliţi în prezent în Kartlia şi K’akhetia.

Leagănul lor istoric se afla în valea Aragvi din Pshavi, în nord-estul ţării. Acest teritoriu (550 km2) este mărginit de P’irikiti Khevsureti la nord, Kartlia la sud, Gudamaq’ari-Mtiuleti şi P’iraket Khevsureti la vest şi Tusheti la est.

Altitudinile variază între 1.000 şi 3.000 m. Împărţirea administrativă din perioada sovietică a ataşat acest ţinut, ca şi Khevsuretia, câmpiei (circa 6.000 de persoane).

Economia din ţinutul Pshavi se bazează pe produse lactate obţinute din creşterea bovinelor, completată de agricultură şi creşterea ovinelor.

Organizarea socială a populaţiei pshav, ca şi a vecinilor lor khevsur şi tush, are la bază clanul patrilinear. Erau împărţiţi în 12 theme (unităţi clanice).

Atât pshavii cât şi khevsurii au elaborat un sistem religios particular, ceea ce le conferă o notă de specificitate în cadrul ansamblului creştin ortodox georgian.

Literatura

Georgienii îi asociază pe pshavi cu poezia şi cu Vaja Pshavela (1861-1915), considerat ca unul dintre cei mai mari scriitori georgieni.

Una din temele favorite ale poeziei lor este c’ac’loba, un obicei inexistent la muntenii vecini (care l-au împrumutat uneori de la pshavi).

Este legătura liberă, înainte de căsătorie, dintre doi tineri din acelaşi sat sau din acelaşi clan.

Această relaţie este împotriva regulilor de căsătorie acceptate în ţinuturile muntoase, bazate pe exogamia de clan dublată de interdicţia căsătoriei cu cineva din acelaşi sat - este deci efemeră şi adesea tragică.

Denumire: psav.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …